Vergi Mevzuatı  
 

Genelgeler
 
Sıra No:1999/9
                Sayı      : 29/09/1999 - 23831
                Konu    : Deprem Hasarlarını Telafi Etmek İçin Yatırım Programlarının Yeniden Değerlendirilmesine 
                                 İlişkin Genelge (No: 99/9)


Sıra No:1999/6
                Sayı      : 07/07/1999 - 23748
                Konu    : 2000 Yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları Hakkında Genelge (No :99/6)