Gümrük Mevzuatı
GÜMRÜK MEVZUATI KANUNLARI
5456 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKILAT VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE BIR GEÇICI MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN
5426 GÜMRÜK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME HAKKINDA DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
4926 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU
4458 GÜMRÜK KANUNU
1615 GÜMRÜK KANUNU
1380 SU ÜRÜNLERİ KANUNU
2677 SİVİL HAVA LİMANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA KANUN
1918 KAÇAKÇILIĞIN MENİ VE TAKİBİNE DAİR KANUN
1920 GÜMRÜK MEMURLARINIDAN VAZİFEİ MEMURESİNİ SUİSTİMAL EDENLERLE VAZİFE VEYA MESLEKLERİNDE KENDİLERİNDEN İSTİFADE EDİLMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK MUAMELEYE DAİR KANUN
3218 SERBET BÖLGELER KANUNU
3944 GÜMRÜK MUHAFAZA VE MUÂMELE SINIFI MEMURLARI TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN
6815 SINIR ,KIYI VE KARA SULARIMIZIN MUHAFAZA VE EMNİYETİ VE KAÇAKCILIĞIN MEN TAKİBİ İŞLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİNE DEVRİ HAKKINDA KANUN
815 TÜRKİYE SAHİLLERİNDE NAKLİYATI BAHRİYE (KABOTAJ) VE LİMANLARLA KARA SULARI DAHİLİNDE İCRAYI SANAT VE TİCARET HAKKINDA KANUN
3447 GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASININ (GATT) VII. MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR ANLAŞMANIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
0261 İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE ALINACAK TEDBİRLERE DAİR KANUN
0474 GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN
BU KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUNLAR