Flaş  
YENİ MEVZUAT 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
   
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 2004-2006 Yıllarına Ait Bilim,Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar
Karar Sayısı: 2004-7646
R.G. 09/08/2004 - 25548
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi (BÇM) Yönetim Kurulu Arasında İmzalanan Türkiye’de BÇM’nin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
Karar Sayısı: 2004-7662
08/08/2004 - 25547
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Türkistan Şehrinde Restorasyon İşlemleri Tamamlanmış Bulunan Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin Devir Teslimine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
Karar Sayısı: 2002-3912
R.G. 18/04/2002 - 24730
 
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye Cumhuriyetine Sevkıyatına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (4732)
R.G. 05/01/2002 - 24631
 
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (2001/3336)
R.G. 24/12/2001 - 24620
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hükümeti Arasında ABD Menşeli Savunma Malzemesi ve Teçhizatı ile Teknik Bilgilerin Üçüncü Ülkelere Devrinin Kolaylaştırılmasına İlişkin İki Ülke Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar (2001/3046)

R.G. 01/11/2001 - 24570
 
 
 

Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesi'nde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (2001/1942)
R.G. 09/02/2001 - 24313
 

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Arasında İmzalanan "Türkiye'de Yerel Gündem 21'lerin Uygulanması" Adlı Proje Belgesi'nin Onaylanması Hakkında Karar (2001/1833)
R.G. 22/01/2001 - 24295
 

Türkiye ile İspanya Arasındaki Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı Çerçevesinde Sağlanan 400 Milyon ABD Doları Tutarındaki Kredinin 30 Milyon ABD Dolar'lık Kısmının Ülkemizdeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)'e Tahsis Edilmesine İlişkin Hükümetimiz ile Adıgeçen Ülke Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması ile Sözkonusu Kredinin Kullanım Usullerini Belirleyen Ek Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar (2000/102)
R.G. 05/03/2000 - 23984
 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı Anlaşması ve Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşması'nda Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (2000/117)
R.G. 03/03/2000 - 23982
 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşması'nda Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (2000/116)
R.G. 02/03/2000 - 23981
 
Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (2000/111)
R.G. 01/03/2000 - 23980
 
Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütü (INTELSAT)'ne İlişkin Anlaşma'da Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar (2000/120)
R.G. 01/03/2000 - 23980