Genelge  
YENİ MEVZUAT 
GENELGELER
 

Kamu Idarelerinin Tasinmaz Kiralamalarina Iliskin Genelge (Sayi: 2006-1)
10/06/2006 - 26194

2872 Sayili Çevre Kanunu Uyarinca Verilecek Idari Para Cezalarina Iliskin Genelge (No: 2006/10)
07/06/2006 - 26191

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2005/2)
20/06/2005 - 25851

16-320 Ek Sayı: B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII- 031 - 553641
Konu: 506 sayılı Kanunda 5198 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 38/2-3 Sayılı Kararı
29/03/2005 - 25770

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2005/1)
03/01/2005 - 25689

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi Sayı: 2004/2
31/08/2004 - 25569

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelge (No: 2004/1)
07/01/2004 - 25339

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VI, No: 16)
07/01/2004 - 25339

DÜZELTME - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91/32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2003/3)
06/11/2003 - 25281

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91/32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2003/3)
05/11/2003 - 25280
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2003/1)
10/09/2003 - 25225
  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2003/2)
20/08/2003 - 25205
Prime Esas Kazanç Sınırları (Seri no: 16-287ek)
28/04/2003
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2003/1)
25/04/2003 - 25089