YENİ MEVZUAT - KANUNLAR
YENİ MEVZUAT
KANUNLAR

5577 - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
31/01/2007 - 26420

5573 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu,Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
17/01/2007 - 26406

5572 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
17/01/2007 - 26406

5571 - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
13/01/2007 - 26402

5570 - Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun
30/12/2006 - 26392

5569 - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
30/12/2006 - 26392

5568 - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun,İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
30/12/2006 - 26392

5567 - 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu
29/12/2006 - 26391 - Mükerrer

5566 - 2005 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu
29/12/2006 - 26391 - Mükerrer

5565 - 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu
29/12/2006 - 26391 - Mükerrer

5564 - Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun
21/12/2006 - 26383

5560 - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
19/12/2006 - 26381

5563 - Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
16/12/2006 - 26378

5562 - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
16/12/2006 - 26378

5561 - Sosyal Sigortalar Kanunu ile Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
16/12/2006 - 26378

5558 - Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
14/12/2006 - 26376

5559 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
08/12/2006 - 26370

5554 - Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
10/11/2006 - 26342

5553 - Tohumculuk Kanunu
08/11/2006 - 26340

5552 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
28/10/2006 - 26330

5550 - Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
20/10/2005 - 26325

5549 - Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
18/10/2006 - 26323

5551 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
17/10/2006 - 26322

5548 - Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
13/10/2006 - 26318

5544 - Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu
07/10/2006 - 26312

5547 - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
03/10/2006 - 26308

5546 - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
03/10/2006 - 26308

5543 - İskân Kanunu
26/09/2006 - 26301

5539 - Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
18/07/2006 - 26232

5532 - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
18/07/2006 - 26232

5538 - Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
12/07/2006 - 26226

5536 - Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
08/07/2006 - 26222

5535 - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun
08/07/2006 - 26222

5531 - Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun
08/07/2006 - 26222

5524 - Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
08/07/2006 - 26222

5542 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moğolistan Hükümeti Arasında Kharkhorin-Khoshoo Tsaıdam Arasındaki Bilge Kağan Yolunun Yapımına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/07/2006 - 26221

5527 - Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
07/07/2006 - 26221

5540 - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05/07/2006 - 26219

5537 - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05/07/2006 - 26219

5534 - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05/07/2006 - 26219

5533 - Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
05/07/2006 - 26219

5530 - Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05/07/2006 - 26219

5529 - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
04/07/2006 - 26218

5528 - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
04/07/2006 - 26218

5526 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
04/07/2006 - 26218

5525 - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
04/07/2006 - 26218

5523 - Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun
04/07/2006 - 26218

5522 - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
24/06/2006 - 26208

5520 - Kurumlar Vergisi Kanunu
21/06/2006 - 26205

5510 - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
16/06/2006 - 26200

5519 - Dernekler Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun
15/06/2006 - 26199

5517 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
06/06/2006 - 26190

5516 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasındaki Temel Anlaşma’ya Ek’in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/06/2006 - 26190

5515 - Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/06/2006 - 26190

5514 - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/06/2006 - 26190

5513 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/06/2006 - 26190

5512 - İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/06/2006 - 26190

5511 - Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
06/06/2006 - 26190

5509 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota ve Görüşme Tutanaklarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
03/06/2006 - 26187

5508 - Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
30/05/2006 - 26183

5507 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
26/05/2006 - 26179

5505 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
26/05/2006 - 26179

5506 - Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
24/05/2006 - 26177

5504 - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
24/05/2006 - 26177

5503 - Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
24/05/2006 - 26177

5496 - Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
24/05/2006 - 26177

5502 - Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
20/05/2006 - 26173

5501 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/05/2006 - 26173

5500 - Merkezi Finans ve İhale Biriminin Kuruluşuna İlişkin Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptına 1 Nolu Ekin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
17/05/2006 - 26171

5499 - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
17/05/2006 - 26171

5498 - Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
17/05/2006 - 26171

5497 - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
17/05/2006 - 26171

5491 - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
13/05/2006 - 26167

5495 - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
10/05/2006 - 26164

5492 - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
04/05/2006 - 26158

5494 - Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
02/05/2006 - 26156

5493 - Özel Tüketim Vergisi Kanununda, Katma Değer Vergisi Kanununda ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
02/05/2006 - 26156

5490 - Nüfus Hizmetleri Kanunu
29/04/2006 - 26153

5488 - Tarım Kanunu
25/04/2006 - 26149

5485 - Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22/04/20006 - 26147

5486 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Sanayi Ürünlerinde Kalite ve Güvenliğe İlişkin Danışma ve İşbirliği Mekanizması Tesis Edilmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/04/2006 - 26133

5484 - Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/04/2006 - 26133

5483 - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
08/04/2006 - 26133

5482 - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/04/2006 - 26133

5481 - Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
08/04/2006 - 26133

5479 - Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
08/04/2006 - 26133

5480 - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
04/04/2006 - 26129

5473 - Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
31/03/2006 - 26125

5477 - Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
30/03/2006 - 26124

5478 - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
28/03/2006 - 26122

5476 - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
28/03/2006 - 26122

5475 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
28/03/2006 - 26122

5474 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
24/03/2006 - 26118

5468 - Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
17/03/2006 - 26111

5467 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
17/03/2006 - 26111

5472 - Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
14/03/2006 - 26108

5471 - Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
11/03/2006 - 26105

5470 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Büyükelçilik Binasının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Satışına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/03/2006 - 26101

5469 - Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/03/2006 - 26101

5458 - Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
04/03/2006 - 26098

5466 - İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
03/03/2006 - 26097

5465 - İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Unıversıade) Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
03/03/2006 - 26097

5464 - Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
01/03/2006 - 26095

5463 - Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
28/02/2006 - 26094

5461 - Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
28/02/2006 - 26094

5460 - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
28/02/2006 - 26094

5459 - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
28/02/2006 - 26094

5457 - Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
15/02/2006 - 26081

5456 - Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
15/02/2006 - 26081

5455 - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
15/02/2006 - 26081

5454 - T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
15/02/2006 - 26081

5449 - Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
08/02/2006 - 26074

5453 - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
07/02/2006 - 26073

5452 - Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
07/02/2006 - 26073

5450 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
03/02/2006 - 26069

5451 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilâtı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
01/02/2006 - 26067

5448 - Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
21/01/2006 - 26056

5444 - Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
07/01/2006 - 26046

5446 - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
04/01/2006 - 26043

5445 - Mahallî İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
04/01/2006 - 26043

5443 - Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
03/01/2006 - 26042

5442 - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
03/01/2006 - 26042

5441 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 867 ve 170 Sayılı Kanunlara Tabi İşletmeler Dışında Kalan Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına, Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
03/01/2006 - 26042

5439 - 2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu
31/12/2005 - 26040 - MÜKKERRER

5438 - 2004 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu
31/12/2005 - 26040 - MÜKKERRER

5437 - 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
31/12/2005 - 26040 - MÜKKERRER

5436 - Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
24/12/2005 - 26033

5435 - Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
24/12/2005 - 26033

5434 - Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/12/2005 - 26015

5432 - Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22/11/2005 - 26001

5431 - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
18/11/2005 - 25997

5429 - Türkiye İstatistik Kanunu
18/11/2005 - 25997

5430 - Kısıtlayıcı Ticari Uygulamaların Kontrolü İçin Çok Taraflı Olarak Kararlaştırılan Adil İlkeler ve Kurallar Bütününün Tüm Yönlerini Gözden Geçirme Konusundaki 5. BM Konferansıyla İlgili Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ve Türk Hükümeti Arasındaki Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/11/2005 - 25991

5428 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
09/11/2005 - 25988

5427 - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5426 - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5425 - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma,Malî Yönetim Usulleri Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5424- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5423 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5422 - Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5421 - A400M Uçağının Geliştirilmesi,Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5420 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5419 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5418 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5417 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5416 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/11/2005 - 25985

5415 - Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
02/11/2005 - 25984

5414 - Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
02/11/2005 - 25984

5412 - Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
26/10/2005 - 25978

5410 - Avrupa Orman Enstitüsüne İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/10/2005 - 25964

5409 - İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
12/10/2005 - 25964

5408 - 9 Mayıs 1980 Tarihli Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’ye Değişiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/10/2005 - 25964

5407 - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/10/2005 - 25964

5406 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/10/2005 - 25964

5405 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/10/2005 - 25964

5404 - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/10/2005 - 25964

5398 - Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
21/07/2005 - 25882

5402 - Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu
20/07/2005 - 25881

5403 - Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
19/07/2005 - 25880

5401 - Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
19/07/2005 - 25880

5400 - Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15/07/2005 - 25876

5399 - Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
15/07/2005 - 25876

5396 - Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
15/07/2005 - 25876

5395 - Çocuk Koruma Kanunu
15/07/2005 - 25876

5393 - Belediye Kanunu
13/07/2005 - 25874

5392 - Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
13/07/2005 - 25874

5391 - İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
13/07/2005 - 25874

5390 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
13/07/2005 - 25874

5389 - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
13/07/2005 - 25874

5388 - Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
13/07/2005 - 25874

5386 - Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
09/07/2005 - 25870

5377 - Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
08/07/2005 - 25869

5385 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moğolistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/07/2005 - 25868

5384 - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/07/2005 - 25868

5383 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/07/2005 - 25868

5381 - Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
07/07/2005 - 25868

5378 - Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
07/07/2005 - 25868

5376 - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
07/07/2005 - 25868

5380 - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
06/07/2005 - 25867

5379 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
06/07/2005 - 25867

5374 - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
06/07/2005 - 25867

5373 - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05/07/2005 - 25866

5371 - Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05/07/2005 - 25866

5366 - Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun
05/07/2005 - 25866

5369 - Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
25/06/2005 - 25856

5368 - Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun
29/06/2005 - 25860

5367 - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
25/06/2005 - 25856

5365 - Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu ve Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
21/06/2005 - 25852

5363 - Tarım Sigortaları Kanunu
21/06/2005 - 25852

5362 - Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
21/06/2005 - 25852

5370 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
23/06/2005 - 25854

5364 Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Karaotlak Köyü Tapulama Alanı Dışına Nakledilen Bölümü ile Argaç, Seldek, Yeşilözen ve Karaotlak Köylerinin Halfeti İlçe Belediyesine Mahalle Olarak Bağlanması Hakkında Kanun
17/06/2005 - 25848

5355 - Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
11/06/2005 - 25842

5361 - Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
08/06/2005 - 25839

5359 - Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
08/06/2005 - 25839

5360 - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kosova Geçici Özerk Yönetim Kurumlarını (Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı) Temsil Eden Kosova’daki BM Geçici Yönetimi (UNMIK) Arasında Yapılan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
04/06/2005 - 25835

5353 - Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
01/06/2005 - 25832

5352 - Adlî Sicil Kanunu
01/06/2005 - 25832

5351 - Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
01/06/2005 - 25832

5354 - Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
28/05/2005 - 25828

5350 - Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
18/05/2005 - 25819

5349 - Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
18/05/2005 - 25819

5348 - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
18/05/2005 - 25819

5347- Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
18/05/2005 - 25819

5346 - Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun
18/05/2005 - 25819

5345 - Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
16/05/2005 - 25817

5328 - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
31/03/2005 - 25772

5320 - Ceza Muakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
31/03/2005 - 25772

5326 - Kabahatler Kanunu
31/03/2005 - 25772

5341 - Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
07/05/2005 - 25808

5336 - Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
06/05/2005 - 25807

5343 - Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
05/05/2005 - 25806

5342 - Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
05/05/2005 - 25806

5340 - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05/05/2005 - 25806

5339 - 2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun
03/05/2005 - 25804

5338 - Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
03/05/2005 - 25804

5337 - Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
03/05/2005 - 25804

5334 - Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
03/05/2005 - 25804

5335 - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
27/04/2005 - 25798

5332 - Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
16/04/2005 - 25788

5331 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun
16/04/2005 - 25788

5330 - Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 553 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
12/04/2005 - 25784

5329 - Askerî Ceza Kanunu ile Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
06/04/2005 - 25778

5327 - Denizli-Buldan ve Çevresinde, Hakkari'de, Bingöl-Karlıova ve Çevresi ile Erzurum-Çat'da Meydana Gelen Deprem Afetlerine ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
06/04/2005 - 25778

5324 - Kozmetik Kanunu
30/03/2005 - 25771

5323 Konya İline Bağlı Hadım İlçesinin Adının "Hadim" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun
29/03/2005 - 25770

5322 Antalya İline Bağlı Kale İlçesinin Adının "Demre" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun
29/03/2005 - 25770

5318 - Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
19/03/2005 - 25760

5316 - Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
18/03/2005 - 25759

5311 - İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
18/03/2005 - 25759

5308 - İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
18/03/2005 - 25759

5315 - Uluslararası Yasal Metroloji Örgütü Kuruluş Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
15/03/2005 - 25756

5310 - Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15/03/2005 - 25756

5307 - Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
13/03/2005 - 25754

5312 - Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durum-larda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
11/03/2005 - 25752

5314 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayın-dırlık İşleri ve Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Konusunda Bilimsel ve Teknik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/03/2005 - 25749

5313 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/03/2005 - 25749

5309 - Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
08/03/2005 - 25749

5302 - İl Özel İdaresi Kanunu
04/03/2005 - 25745

5304 - Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
03/03/2005 - 25744

5305 - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
26/02/2005 - 25739

5303 - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasındaki Malî İşbirliği Çerçevesinde Temin Edilecek Malî Yardımların Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
26/02/2005 - 25739

5290 - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
18/02/2005 - 25731

5300 - Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
17/02/2005 - 25730

5301 - Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
16/02/2005 - 25729

5289 - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
08/02/2005 - 25721

5291 - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Lübnan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/02/2005 - 25721

5292 - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/02/2005 - 25721

5293 - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/02/2005 - 25721

5294 - Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moğolistan Gıda ve Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/02/2005 - 25721

5295 - Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/02/2005 - 25721

5296 - Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/02/2005 - 25721

5297 - Türkiye Cumhuriyeti ve Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/02/2005 - 25721

5298 - Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/02/2005 - 25721

5299 - Türkiye Cumhuriyeti ve Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/02/2005 - 25721

5286 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
28/01/2004 - 25710

5283 - Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun
19/01/2005 - 25705 (Mükerrer)

5288 - Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
18/01/2005 - 25704

5287 - Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin Uygun Bulunması Hakkında Kanun
18/01/2005 - 25704

5285 - Afyon İlinin Adının Afyonkarahisar Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun
11/01/2005 - 25697

5284 - Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
11/01/2005 - 25697

5282 - SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA ÖDENEN GELİR VE AYLIKLARDA 2005 YILINDA YAPILACAK ARTIŞLAR HAKKINDA KANUN
31/12/2004 - 25687 (3. Mükerrer)

5281 - VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
31/12/2004 - 25687 - 3.Mükerrer

5280 - 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu
06/01/2005 - 25692 - Mükerrer

5279 - 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu
06/01/2005 - 25692 - Mükerrer

5278 - 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu
06/01/2005 - 25692 - Mükerrer

5277 - 2005 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU
31/12/2004 - 25687 - Mükerrer

5276 - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
29/12/2004 - 25685

5275 - Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
29/12/2004 - 25685

5266 - Türk Ululuslararası Gemi Sicili Kanuunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
09/12/2004 - 25665

5272 - Belediye Kanunu
24/12/2004 - 25680

5262 - Organik Tarım Kanunu
03/12/2004 - 25659

5259 - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
01/12/2004 - 25657

5261 - Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
30/11/2004 - 25656

5260 - Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
30/11/2004 - 25656

5274 - Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15/12/2004 - 25671

5273 - Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun
15/12/2004 - 25671

5271 - Ceza Muhakemesi Kanunu
17/12/2004 - 25673

5270 - Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Hırvatistan Cumhuriyeti El Sanatları ve KOBİ Bakanlığı Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/12/2004 - 25664

5269 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslami Geçiş Devleti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
08/12/2004 - 25664

5268 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/12/2004 - 25663

5267 - Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/12/2004 - 25663

5265 - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
07/12/2004 - 25663

5264 - Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
11/12/2004 - 25667

5263 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
09/12/2004 - 25665

5258 - Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
09/12/2004 - 25665

5262 - Organik Tarım Kanunu
03/12/2004 - 25659

5259 - Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
01/12/2004 - 25657

5261 - Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
30/11/2004 - 25656

5260 - Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
30/11/2004 - 25656

5253 - Dernekler Kanunu
23/11/2004 - 25649

5257 - Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
13/11/2004 - 25642

5256 - Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
13/11/2004 - 25642

5255 - İzmir Kentinde Yapılacak Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade) Kanunu
13/11/2004 - 25642

5252 - Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
13/11/2004 - 25642

5254 - Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
11/11/2004 - 25640

5250 - Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayırım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi ve Sözleşmede Yapılan Değişiklik ile Eki I., Tadil Edilmiş II. ve IV. Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626

5249 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626


5248 - Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626

5247 - Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Kuvvetine Katılımına İlişkin Anlaşma ve Buna Bağlı Malî Düzenlemenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626

5246 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Ciddi Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626

5245 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Liman Devleti Kontrolü Sekretaryası Arasında Yönetim Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626

5244 - Kimberley Süreci Sertifika Sistemine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626

5243 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626

5242 - Adlî Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626

5241 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
27/10/2004 - 25626

5240 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626

5239 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Kosova Geçici Özyönetim Kurumları (Sağlık Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626

5238 - Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
27/10/2004 - 25626

2162 - Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair
09/07/1978 - 16341

5237 - TÜRK CEZA KANUNU
12/10/2004 - 25611

5236 - HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
07/10/2004 - 25606

5235 - Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
07/10/2004 - 25606

5234 - Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
21/09/2004 - 25590

5231 - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
31/07/2004 - 25539

5230 - Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
31/07/2004 - 25539

5228 - Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
31/07/2004 - 25539

5233 - Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
27/07/2004 - 25535

5226 - Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
27/07/2004 - 25535

5217 - Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
23/07/2004 - 25531

5216 - Büyükşehir Belediyesi Kanunu
23/07/2004 - 25531

5221 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun
22/07/2004 - 25530

5225 Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
21/07/2004 - 25529

5224 Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun
21/07/2004 - 25529

5223 Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
21/07/2004 - 25529

5222 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
21/07/2004 - 25529

5220 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
21/07/2004 - 25529

5218 Ölüm Cezasının Kaldırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
21/07/2004 - 25529

5219 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
21/07/2004 - 25529

5204 - Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
08/07/2004 - 25516

5211 - Türkiye Cumhuriyeti ve Lübnan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/07/2004 - 25515

5214 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Yönetim Kurulu Arasında Türkiyede Bölgesel Çevre Merkezinin Kurulması ve Faaliyetleri Hakkında İkili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/07/2004 - 25514

5213 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür,Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/07/2004 - 25514

5212 - Karadenizin Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesinin Karadenizde Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/07/2004 - 25514

5210 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/07/2004 - 25514

5209 - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/07/2004 - 25514

5208 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/07/2004 - 25514

5207 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/07/2004 - 25514

5206 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06/07/2004 - 25514

5205 - Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
06/07/2004 - 25514

5203 - Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
06/07/2004 - 25514

5200 - Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
06/07/2004 - 25514

5198 - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
06/07/2004 - 25514

5202 - Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu
03/07/2004 - 25511

5201 - Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun
03/07/2004 - 25511

5192 - Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
03/07/2004 - 25511

5189 - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
02/07/2004 - 25510

5199 - Hayvanları Koruma Kanunu
01/07/2004 - 25509

5195 - Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
01/07/2004 - 25509

5196 - Doğu ve Orta Avrupa’da Balıkçılığın Geliştirilmesi Uluslararası Örgütünün Kurulması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
30/06/2004 - 25508

5190 - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun
30/06/2004 - 25508

5194 - Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
26/06/2004 - 25504

5193 - Optisyenlik Hakkında Kanun
26/06/2004 - 25504

5191 - Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
22/06/2004 - 25500

5187 - Basın Kanunu
26/06/2004 - 25504

5170 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
22/05/2004 - 25469

5172 - Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22/05/2004 - 25469

5173 - İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22/05/2004 - 25469

5174 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
01/06/2004 - 25479

5177 - Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
05/06/2004 - 25483

5179 - Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
05/06/2004 - 25483

5180 - Afyon İli Sincanlı İlçesinin Adının “Sinanpaşa” Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun
05/06/2004 - 25483

5176 - Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
08/06/2004 - 25486

5178 - Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
08/06/2004 - 25486

5183 - Danıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
09/06/2004 - 25487

5184 - Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
09/06/2004 - 25487

5185 - Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
09/06/2004 - 25487

5175 - Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
10/06/2004 - 25488

5181 - Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
10/06/2004 - 25488

5162 - Toplu Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
12/05/2004 - 25460

5163 - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Marakeş Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/05/2004 - 25460

5164 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük ile İlgili Konularda Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/05/2004 - 25460

5165 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Brezilya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Konularında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/05/2004 - 25460

5166 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/05/2004 - 25460

5167 - Türkiye’de Ulusal Fonun Kurulması Hakkındaki Mutabakat Zaptının Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/05/2004 - 25460

5168 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/05/2004 - 25460

5169 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İşbirliği (Çerçeve) Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
12/05/2004 - 25460

5109 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5110 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5111 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5112 - Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5113 - Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütünün Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5114 - Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5115 - Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5116 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5117 - Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5118 - Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5119 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret,Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5120 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Genel Ticari,Ekonomik,Kültürel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5121 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5122 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5123 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5124 - Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5125 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5126 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Sanat,Eğitim,Bilim, Teknoloji, Spor, Dinlence ve Gençlik Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5127 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5128 - Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5129 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433

5130 - Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
14/04/2004 - 25433

5131 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile İlgili Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/04/2004 - 25433
5146 - Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
07/05/2004 - 25455

5148 - Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
07/05/2004 - 25455

5149 - Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
07/05/2004 - 25455

5153 - Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/05/2004 - 25455

5154 - Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Hollanda PSO Katılım Öncesi Programı ve MATRA Katılım Öncesi Programına İlişkin 2003 Yılı Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/05/2004 - 25455

5155 - Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulması Hakkında Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/05/2004 - 25455

5156 - Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/05/2004 - 25455

5157 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/05/2004 - 25455

5158 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/05/2004 - 25455

5159 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malta Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/05/2004 - 25455

5160 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/05/2004 - 25455

5161 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/05/2004 - 25455

5152 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
04/05/2004 - 25452

5151 - Uzaya Fırlatılan Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
04/05/2004 - 25452

5150 - Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslar Arası Sorumluluk Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
04/05/2004 - 25452

5147 - Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun
30/04/2004 - 25448

5145 - Emniyet Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
28/04/2004 - 24446

5144 - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Başlığı ile Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
28/04/2004 - 24446

5143 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun
28/04/2004 - 24446

5142 - Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
28/04/2004 - 24446

5141 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
28/04/2004 - 24446

5140 - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
28/04/2004 - 24446

5139 - Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
28/04/2004 - 24446

5138 - Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı Üretiminde Sıkça Kullanılan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
28/04/2004 - 24446

5137 - Tekstil Ürünleri Ticaretine Dair 2003/1 Sayılı Türkiye-Litvanya Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
28/04/2004 - 24446

5136 - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
28/04/2004 - 24446
5132 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/04/2004 - 25439

5133 - Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
20/04/2004 - 25439

5134 - Noterlik Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
20/04/2004 - 25439

5135 - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
20/04/2004 - 25439

5108 - Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/04/2004 - 25426

5107 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07/04/2004 - 25426
5105 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
13/03/2004 - 25401

5106 - Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun
13/03/2004 - 25401

5104 - Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu
12/03/2004 - 25400

5101 - Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
12/03/2004 - 25400

5103 - 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
11/03/2004 - 25399
5102 - Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun
06/03/2004 - 25394

5092 - İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
21/02/2004 - 25380

5081 - Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
31/01/2004 - 25363

5082 - Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
31/01/2004 - 25363

5083 - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun
31/01/2004 - 25363

5085 - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
17/02/2004 - 25376

5090 - Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
17/02/2004 - 25376

5091 - At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
17/02/2004 - 25376

5093 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
17/02/2004 - 2537

5094 - Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
17/02/2004 - 25376

5095 - Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
17/02/2004 - 25376

5096 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticarî Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
17/02/2004 - 25376

5097 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
17/02/2004 - 25376

5098 - Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
17/02/2004 - 25376

5099 - Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
17/02/2004 - 25376

5086 - Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun
14/02/2004 - 25373

5087 - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/02/2004 - 25373

5088 - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/02/2004 - 25373

5089 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
14/02/2004 - 25373
5086 - Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun
14/02/2004 - 25373

5087 - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/02/2004 - 25373

5088 - Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
14/02/2004 - 25373

5089 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
14/02/2004 - 25373

5084 - Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
06/02/2004 - 25365
5071 - Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
29/01/2004 - 25361

5072 - Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun
29/01/2004 - 25361

5074 - Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
29/01/2004 - 25361

5075 - Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
29/01/2004 - 25361

5076 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
29/01/2004 - 25361

5077 - Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
29/01/2004 - 25361

5078 - Askerî Ceza Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
29/01/2004 - 25361

5079 - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
29/01/2004 - 25361

5080 - Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
29/01/2004 - 25361

5073 - Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
28/01/2004 - 25360
5070 - Elektronik İmza Kanunu
23/01/2004 - 25355

5069 - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5068 - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına İlişkin İşbirliği Anlaşması ve Eki Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5067 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5066 - Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5065 - Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5064 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5063 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5062 - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Ortak Sınırın Anti-PersonelMayınlardanArındırılması ve Bunların Gelecekte Sınır Koruma Amacıyla Kullanılmaması İçin Bir İkili Rejim Tesis Edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5061 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5060 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5059 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5058 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5057 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5056 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara’da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5055 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5054 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5053 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5052 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5051 - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5050 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5049 - Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
20/01/2004 - 25352

5048 - Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5047 - Merkezi ve Doğu Avrupa İçin Bölgesel Çevre Merkezi Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5046 - Otobüs ve Otokarlarla Uluslararası Arızi Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5045 - Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasına Altıncı Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5044 - Avrasya Posta Birliği Kuruluş Yasasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
20/01/2004 - 25352

5043 - Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
20/01/2004 - 25352
5042 - Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun
15/01/2004 - 25347
5041 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
13/01/2004 - 25345

5040 - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
13/01/2004 - 25345

5039 - İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
13/01/2004 - 25345

5038 - İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
13/01/2004 - 25345

5037 - Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
13/01/2004 - 25345

5036 - Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu,Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
13/01/2004 - 25345

5035 - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
02/01/2004 - 25334 (1.Mük)