Flaş  
 
 
YENİ MEVZUAT 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
 
 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/631
R.G. 13/07/2001 - 24461 (Mük.)
 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/628
R.G. 05/10/2000 - 24191 (Mük.)

 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/629
R.G. 05/10/2000 - 24191
 
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/626
R.G. 05/10/2000 - 24191
 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname: KHK/624
R.G. 04/10/2000 - 24190 (Mük.)
 
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/619
R.G. 04/10/2000 - 24190 (Mük.)
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/618
R.G. 04/10/2000 - 24190 (Mük.)
 
Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/617
R.G. 04/10/2000 - 24190 (Mük.)
 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/616
R.G. 04/10/2000 - 24190 (Mük.)
 
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/613
R.G. 04/10/2000 - 24190 (Mük.)
 
Polis Yüksek Öğretim Kurumları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/610
R.G. 04/10/2000 - 24190 (Mük.)
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/623
R.G. 29/09/2000 - 24185 (Mük.)
 
Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/621
R.G. 28/09/2000 - 24184
 
Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/611
R.G. 25/09/2000 - 24181
 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/615
R.G. 15/09/2000 - 24171
 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/612
R.G. 12/09/2000 - 24168
 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/608
R.G. 25/08/2000 - 24151
 
İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname: KHK/609
R.G. 23/08/2000 - 24149
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/607
R.G. 04/08/2000 - 24130
 
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname: KHK/606
R.G. 26/07/2000 - 24121
 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/604
R.G. 20/07/2000 - 24115
 
584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/603
R.G. 28/06/2000 - 24093 (Mük.)
 
Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/602
R.G. 28/06/2000 - 24093 (Mük.)
 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/601
R.G. 28/06/2000 - 24093 (Mük.)
 
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname : KHK/600
R.G. 14/06/2000 - 24079
 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/599
R.G. 23/05/2000 - 24057
 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/598
R.G. 23/05/2000 - 24057
 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/597
R.G. 23/05/2000 - 24057
 
Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/596
R.G. 28/04/2000 - 24033
 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/595
R.G. 10/04/2000 - 24016
 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/594
R.G. 27/03/2000 - 24002
 
Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/593
R.G. 06/03/2000 - 23985
 
25/8/1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/592
R.G. 25/02/2000 - 23975
 
"Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/591
R.G. 25/02/2000 - 23975
 
Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/590
R.G. 08/02/2000 - 23958
 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/589
R.G. 17/01/2000 - 23936
 
Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/588
R.G. 29/12/1999 - 23921
 
Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/587
R.G. 27/12/1999 - 23919 (Mük.)
 
Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/586
R.G. 27/12/1999 - 23919 (Mük.)
 
İl Özel İdaresi Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/585
R.G. 27/12/1999 - 23919 (Mük.)
 
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/583
R.G. 22/11/1999 - 23884 (Mük.)
 
Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/582
R.G. 22/11/1999 - 23884 (Mük.)
 

Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: KHK/584
R.G. 09/12/1999 - 23901
 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname: KHK/581
R.G. 01/11/1999 - 23863
 
Umumi Hayata Müessir Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararname: KHK/580
R.G. 13/10/1999 - 23845 (Mük.)
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname: KHK/579
R.G. 07/10/1999 - 23839
 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname: KHK/578
R.G. 30/09/1999 - 23832 (Mük.)
 
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname: KHK/577
R.G. 30/09/1999 - 23832 (Mük.)
 
Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararname: KHK/576
R.G. 23/09/1999 - 23825
 
Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde 
Kararname: KHK/575
R.G. 11/09/1999 - 23813 (Mük.)