Flaş 
Y EN İ  M E V Z U A T
 
        Sayın Ziyaretçi;

           Güncel Mevzuat bölümünde Resmi Gazete'de yayımlanan ve hizmetlerimizden DUSTUR BANK içerisinde yer alan mevzuatları içeren Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler Özelgeler, Genelgeler ve Sirküler tarihlerine göre yer almaktadır. 

           Ayrıca bu bölümde yayınlanan bilgiler DUSTUR BANK bölümünde ilgili bölümüneişlenmektedir.