Güncel Tüzük
YENİ MEVZUAT
TÜZÜKLER
   
2006/10336 Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
28/04/2006 - 26152
2006/10335 Hazırlama, Tamamlama,Temizleme İşleri Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük
28/04/2006 - 26152
2006/10334 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük
28/04/2006 - 26152
2006/10333 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
28/04/2006 - 26152
2006/10332 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
28/04/2006 - 26152
2006/10331 Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük
28/04/2006 - 26152
2006/10330 Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük
28/04/2006 - 26152
2005/8913 - Bazı Tüzüklerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük
12/6/2005 - 25843
2004/7030 - Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzükte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük
22/04/2004 - 25441
2004/7095 - Sivil Savunma Fonu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük
22/04/2004 - 25441
2003/6263 At Yarışları Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
07/11/2003 - 25282
2003/5960 - Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük
10/08/2003 - 25195