İHALE MEVZUATI  
DEVLET İHALE MEVZUATI BAKANLAR KURULU KARARLARI
İHALE KANUNU İLE İLGİLİ B.K.K.
İHALELERDE UYGULANACAK  DEĞİŞKEN BİRİM FİYATLARI İLE İLGİLİ B.K.K.
İHALELERDE UYGULANACAK  YILLIK FİYAT FARKI HESAPLARI İLE İLGİLİ B.K.K.
ULUSLARARASI İHALELERDE UYGULANACAK  ESASLARA İLİŞKİN B.K.K.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINA GİREN KURULUŞLARLA İLGİLİ B.K.K.
GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAĞAZALARINDA YAPILACAK SATIŞLARA İLİŞKİN B.K.K.
İHALELİ İŞLERDE İŞÇİLERLE İLGİLİ ESASLARA DAİR B.K.K