İhale Mevzuatı
İHALE MEVZUATI
5577 DEVLET İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4964 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
4916 ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN