İhale Mevzuatı  
İHALE MEVZUATI YÖNETMELİKLERİ
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
HİZMET ALIM İHALELERİ
YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNE KATILMA İLE İLGİLİ İHALE YÖNETMELİKLERİ
TEKEL ALIM SATIM İHALE YÖNETMELİKLERİ
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ALIM SATIM İHALE YÖNETMELİKLERİ
İLLER BANKASI İHALE YÖNETMELİKLERİ
DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİKLERİ