Belediye ve İmar Mevzuatı
BELEDİYE VE İMAR MEVZUATI
5568

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN, ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARINI TEŞVİK HESABININ TASFİYESİ VE BU HESAPTAN YAPILACAK ÖDEMELERE DAİR KANUN, YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU İLE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

5543 İSKÂN KANUNU
5495

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK APILMASINA İLİŞKİN KANUN

5466 İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLÂT VE ESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
5393

BELEDİYE KANUNU - yeni!!!

5368 LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN
5364 ŞANLIURFA İLİ HALFETİ İLÇESİ KARAOTLAK KÖYÜ TAPULAMA ALANI DIŞINA NAKLEDİLEN BÖLÜMÜ İLE ARGAÇ, SELDEK, YEŞİLÖZEN VE KARAOTLAK KÖYLERİNİN HALFETİ İLÇE BELEDİYESİNE MAHALLE OLARAK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
5355 MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU
5285 AFYON İLININ ADININ AFYONKARAHISAR OLARAK DEĞIŞTIRILMESI HAKKINDA KANUN
5272

BELEDİYE KANUNU

5273 ARSA OFISI KANUNU VE TOPLU KONUT KANUNUNDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASI ILE ARSA OFISI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN
5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU
5104 KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU
5086 YABANCILARA İKİNCİ EL TAŞIT SATIŞI HAKKINDA KANUN
5003 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USÛL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN
4948 DEVLET MEZARLIĞI DIŞINDA DEFNEDİLEN BAZI DEVLET BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI HAKKINDA KANUN
4933 KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDA ÇALIŞMA SAATLERİ VE DİNLENME SÜRELERİNE İLİŞKİN 153 SAYILI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
4925 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU
4708 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN
3194 İMAR KANUNU
1580 BELEDİYE KANUNU
3402 KADASTRO KANUNU
3621 KIYI KANUNU
2872 ÇEVRE KANUNU
0155 HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASIHAKKINDA KANUN
4342 MERA KANUNU
0657 HARİTA MÜDİRİYETİ UMUMİYESİ KANUNU
0748 EMVALI MİLLİYE VE METRUKEDEN VEYA MAZBUT VAKIFLARDAN BAZI MÜESSESAT İLE BELEDİYELERE SATILABİLECEK ARAZİ
VE ARSALAR HAKKINDA KANUN
0831 SULAR HAKKINDA KANUN
0933 KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR KANUN
1003 BİNALARIN NUMARALANMASI VE SOKAKLARA İSİM VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
1053 ANKARA, İSTANBUL VE NÜFUSU YÜZBİNDEN YUKARI OLAN ŞEHİRLERDE İÇME, KULLANMA VE ENDÜSTRİ SUYU TEMİNİ HAKKINDA KANUN
0486 UMURU BELEDİYEYE MÜTAALLiK AHKAMI CEZAiYE HAKKINDA KANUN
4483 İZMİR TRAMVAY VE ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İMTİYAZİYLE TESİSATININ SATIN ALINMASINA DAİR MUKAVELENİN TASDİKİ VE BU MÜESSESENİN İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN
3998 MEZARLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
1608 UMURU BELEDİYE MÜTAALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELRİNİ MUADDİL KANUN
1902 BELEDİYELERİN, BELEDİYELERE BAĞLI MÜESSESE VE İŞLETMELERİN, KÖY TÜZEL KİŞİLİKLERİNİN, KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN VE TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİR KISIM BORÇLARININ TAHKİMİ HAKKINDA KANUN
0277 5237 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU İLE DİĞER KANUNLARLA,
BELEDİYELERE VERİLEN PAYLARIN BELEDİYE VERGİ VE RESİMLERİ

HÜKMÜNDE OLDUĞUNA DAİR KANUN
3004 İSKELELERİN NE SURETLE İDARE EDİLECEĞİNE DAİR KANUN
2380 BELEDİYELERE VE İL ÖZEL İDARELERİNE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN
3517 YAZILI VE BASILI KAĞITLARIN KESE KAĞIDI OLARAK KULLANILMAMASINA DAİR KANUN
3533 UMUMİ, MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYE VEYA HUSUSİ İDARELERE AİT DAİRE VE MÜESSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLİYLE HALLİ HAKKINDA KANUN
4759 İLLER BANKASI KANUNU
3645 İSTANBUL ELEKTRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İDARELERİ TEŞKİLAT VE TESİSATININ İSTANBUL BELEDİYESİNE DEVRİNE DAİR KANUN
3516 ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU
4325 ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZI VE ADANA ELEKTRİK MÜESSESELERİNİN İDARE VE İŞLETMELERİ HAKKINDA KANUN
2560 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
2972 MAHALİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN
2918 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
0634 KAT MÜLKİYETİ KANUNU
0775 GECEKONDU KANUNU
1164 ARSA OFİSİ KANUNU
2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU
2981 İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
2960 BOĞAZİÇİ KANUNU
3465 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARARYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
4479 TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUNA EK MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN
4533 GELİBOLU YARIMADASI TARİHİ MİLLİ PARKI KANUNU
0772 ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU
1593 ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLLARI KANUNU
4859 ATLANTİK TON BALIKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME İLE NİHAİ SENET,ATLANTİK TON BALIKÇILIK İŞLETMELERİ İSTATİSTİKLERİNİN TOPLANMASINA DAİR KARAR, USUL KURALLARI VE MALÎ DÜZENLEMELERE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
BUKANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YASALAR