mevzuat  
BELEDİYE VE İMAR MEVZUATI K.H.K.
ARSA OFİSİ KANUNU K.H.K
BELEDİYE KANUNU K.H.K
ÇEVRE KANUNU K.H.K
BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA K.H.K
İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN K.H.K
İL ÖZEL İDARESİ KANUNU K.H.K
KAT MÜLKİYETİ KANUNU K.H.K
TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUNU K.H.K
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUNUN K.H.K
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNUN K.H.K