Lozan Antlaşması  
 
LOZAN SULH MUAHEDENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUN


Kanun  No: 343                                                               10 Muhareem 1342 ve 23 Ağustos 1339 
 
           Madde 1-Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları arasında 1339/1923 senesi Temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve imza olunan Devleti Osmaniye tarafından verilmiş bazı imtiyazata dair Protokol Türkiye Büyük Millet Meclisince tastik olunmuştur. 

           Madde 2-İşbu kanun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurudur.