İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN 
  
KABUL TARİHİ : 19/Teşrinisani/1339
KANUN NO : 0394
 
RESMİ G.TARİHİ : 02/Kanunisani/1340
RESMİ G. NO :
 
DÜSTUR NO : 3.TERTİP 5.CİLT
DÜSTUR SAYFA :  00226
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 : 
Madde  8 : 
Madde  9 : 
Madde 10 :
Madde 11 :
Madde 12 :
Madde 13 :
Madde 14 :