belediye ve imar mevzuatı  
 
UMURU BELEDİYEYE MÜTAALLiK AHKAMI CEZAiYE HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 16/02/1340
KANUN NO : 0486
 
RESMİ G.TARİHİ : 16/04/1340
RESMİ G. NO : 99
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 5
DÜSTUR SAYFA : 0427
 
 
 
Madde  1 :     
Madde  2 :   
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 : 
Madde  8 : 
Madde  9 : 
Madde 10 :