teşkilatı esasiye kanunu
 
 
TEŞKİLAT-I ESASİYE KANUNU
    
KABUL TARİHİ : 20.05.1924
KANUN NO : 491
 
RESMİG.TARİHİ : 24.05.1924
RESMİ G. NO : 71
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 5
DÜSTUR SAYFA : 576
 
 
BİRİNCİ FASIL 
 AHKAMI ESASİYE
Madde   1 :   
Madde   2 :   
Madde   3 :   
Madde   4 :   
Madde   5 :   
Madde   6 :   
Madde   7 :   
Madde   8 : 
İKİNCİ FASIL 
 VAZİFEİ TEŞRİİYE
Madde   9 :   
Madde 10 :   
Madde 11 :   
Madde 12 :   
Madde 13 :   
Madde 14 :   
Madde 15 :   
Madde 16 :   
Madde 17 :   
Madde 18 :   
Madde 19 :   
Madde 20 :   
Madde 21 :   
Madde 22 :   
Madde 23 :   
Madde 24 :   
Madde 25 :   
Madde 26 :   
Madde 27 :   
Madde 28 :   
Madde 29 :   
Madde 30 : 
ÜÇÜNCÜ FASIL
VAZİFEİ İCRAİYE
Madde 31 :  
Madde 32 :  
Madde 33 :  
Madde 34 :  
Madde 35 :  
Madde 36 :  
Madde 37 :  
Madde 38 :  
Madde 39 :  
Madde 40 :  
Madde 41 :  
Madde 42 :  
Madde 43 :  
Madde 44 :  
Madde 45 :  
Madde 46 :  
Madde 47 :  
Madde 48 :  
Madde 49 :  
Madde 50 :  
Madde 51 :  
Madde 52 : 
DÖRDÜNCÜ FASIL 
KUVVEİ KAZAİYYE 
Madde 53 :  
Madde 54 :  
Madde 55 :  
Madde 56 :  
Madde 57 :  
Madde 58 :  
Madde 59 :  
Madde 60 :  
DİVANI ALİ   
Madde 61 :  
Madde 62 :  
Madde 63 :  
Madde 64 :  
Madde 65 :  
Madde 66 :  
Madde 67 : 
BEŞİNCİ FASIL 
TÜRKLERİN HUKUKU AMMESİ 
Madde 68 :  
Madde 69 :  
Madde 70 :  
Madde 71 :  
Madde 72 :  
Madde 73 :  
Madde 74 :  
Madde 75 :  
Madde 76 :  
Madde 77 :  
Madde 78 :  
Madde 79 :  
Madde 80 :  
Madde 81 :  
Madde 82 :  
Madde 83 :  
Madde 84 :  
Madde 85 :  
Madde 86 :  
Madde 87 :  
Madde 88 : 
ALTINCI FASIL 
MEVADDI MÜTEFERRİKA VİLAYAT 
VİLAYAT 
Madde 89 :  
Madde 90 :  
Madde 91 :  
MEMURİN  
Madde 92 :  
Madde 93 :  
Madde 94 :  
UMURU MALİYE  
Madde 95 :  
Madde 96 :  
Madde 97 :  
Madde 98 :  
Madde 99 :  
TEŞKİLATI ESASİYE KANUNUNA AİT ZAVABIT 
Madde 100 :  
Madde 101 :  
Madde 102 :  
Madde 103 :  
Madde 104 :  
Madde 105 :  
Muvakkat Madde :