Türk Kanunu Medenisi
 
 
TÜRK KANUNU MEDENİSİ 
(İkinci Kitap)
   
KABUL TARİHİ : 17/02/1926
KANUN NO : 0743
 
RESMİG.TARİHİ : 04/04/1926
RESMİ G. NO : 00339
 
DÜSTUR NO : 7 TERTİP 3
DÜSTUR SAYFA : 0237
 
 
İKİNCİ KISIM
HISIMLAR
YEDİNCİ BAP
NESEBİ SAHİH ÇOCUKLAR
BİRİNCİ FASIL
NESHEBİN SIHHATİ
Madde 241 : (A) NESEBİN SIHHATİNE KARİNE  
(B) NESBİ RED   
I. KOCA TARAFINDAN  
Madde 242 : 1- MÜDDET  
Madde 243 : 2- EVLİLİK MEVCUT İKEN DOĞAN ÇOCUK  
Madde 244 : 3- EVLENMEDEN EVVEL VEYA AYRILDIKTAN SONRA ANA RAHMİNE DÜŞEN ÇOCUK  
Madde 245 : II.- DİĞER ALAKADARLAR  
Madde 246 : (C) RET HAKKININ SUKUTU
İKİNCİ FASIL
NESEBİN TASHİHİ
(A) EVLENME İLE TASHİH  
Madde 247 : I.- ŞARTLARI  
Madde 248 : II.- BEYAN  
(B) HAKİMİN HÜKMÜ İLE  
Madde 249 : I.- ŞARTLARI  
Madde 250 : II.- SALAHİYET  
Madde 251 : (C) BUTLAN DAVASI  
Madde 252 : (D) TASHİHİN HÜKMÜ
ÜÇÜNCÜ FASIL
EVLAT EDİNME
(A) EVLAT EDİNME ŞARTLARI  
Madde 253 : I.- EVLAT EDİNEN İÇİN  
Madde 254 : II.-EVLATLIK İÇİN  
Madde 255 : III.- KARI KOCA HAKKINDA  
Madde 256 : (B) ŞEKİL  
Madde 257 : (C) AKDİN HÜKMÜ  
Madde 258 : (D) REFİ
DÖRDÜNCÜ FASIL
NESHEP SIHHATİNİN UMUMİ HÜKÜMLERİ
Madde 259 : (A) İSİM VE VATANDAŞLIK HAKKI  
Madde 260 : (B) KARŞILIKLI VAZİFELER  
Madde 261 : (C) ÇOCUKLARIN İAŞE VE TERBİYE MASRAFLARI
BEŞİNCİ FASIL
VELAYET
I.- UMUMİYET İTİBARİYLE  
Madde 262 : II.-ŞARTLAR  
Madde 263 : (A) VELAYETİ İCRA HAKKI  
(B) VELAYETİN ŞÜMULÜ  
Madde 264 : I.- UMUMİYET İTİBARİYLE  
Madde 265 : II.- MESLEKİ TERBİYE  
Madde 266 : III.- DİNİ TERBİYE  
Madde 267 : IV.- TEDİP HAKKI  
V.- TEMSİL   
1.- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA KARŞI   
Madde 268 : a.- EBEVEYN TARAFINDAN  
Madde 269 : b.- ÇOCUĞUN EHLİYETİ 
2.- AİLEYE KARŞI  
Madde 270 : a.- ÇOCUKLARIN TASARRUFU  
Madde 271 : b.- ÇOCUKLA ANA VE BABA ARASINDA VAKI HUKUKİ TASARRUFLAR  
(C) HAKİMİN MÜDAHALESİ  
Madde 272 : I.- HİMAYE TEDBİRLERİ  
Madde 273 : II.-ÇOCUKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ  
III.-VELAYET HAKKININ NEZİ  
Madde 274 : 1.-  VELAYETİN İFA EDİLMEMESİ HALİNDE  
Madde 275 : 2.- BABA VEYA ANA TEKRAR EVLENİRSE  
Madde 276 : IV.- VELAYET HAKKININ İADESİ  
Madde 277 : (D) NEZ'İ HALİNDE ANA VE BABANIN VAZİFELERİ
ALTINCI FASIL
ÇOCUK MALLARI
(A) İDARE  
Madde 278 : I.- UMUMİYETLE  
Madde 279 : II.- EVLİLİĞİN ZEVALİNDEN SONRA  
(B) İSTİFADE HAKKI  
Madde 280 : I.-ŞARTLAR  
Madde 281 : II - GELİRİN SARFI  
(C) SERBEST MALLAR  
Madde 282 : I - İSTİFADE HAKKINDAN HARİÇ MALLAR  
II - KAZANÇ, İDARE VE İSTİFADE HAKLARI  
Madde 283 : 1- KAZANÇ  
Madde 284 : 2- MESLEK VEYA SANAT İÇİN VERİLEN MAL  
(D) HAKİMİN MÜDAHALESİ  
Madde 285 : I- TEMİNAT TEDBİRLERİ  
Madde 286 : II- VELAYET HAKKININ NEZ'İ HALİNDE  
(E) İDARE HAKKININ ZEVALİ  
Madde 287 : I - TESLİM  
Madde 288 : II- MESULİYET  
Madde 289 : III- ÇOCUĞUN İMTİYAZ HAKKI
SEKİZİNCİ BAP
NESEBİ SAHİH OLMAYAN ÇOCUKLAR
Madde 290 : (A) SAHİH OLMAYAN NESEP  
(B)TANIMA   
Madde 291 : I - ŞARTLARI VE ŞEKLİ  
Madde 292 : II - MEMNUİYET  
III - REFİ  
Madde 293 : 1- ANA VEYA ÇOCUĞUN İTİRAZI  
Madde 294 : 2- ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN İTİRAZI  
(C) BABALIK DAVASI  
Madde 295 : I- DAVA HAKKI  
Madde 296 : II - MÜDDET  
Madde 297 : III- MEVZUU  
IV- USUL  
Madde 298 : 1- KAYYIM TAYİNİ  
2- SALAHİYET  
Madde 299 : a) UMUMİ SALAHİYET  
Madde 300 : b) SİCİL KAYDININ BULUNDUĞU MAHAL SALAHİYETİ  
Madde 301 : 3 - KARİNE  
Madde 302 : 4- ANANIN KUSURU  
Madde 303 : 5- EVLİ ANA  
V – HÜKÜM   
1- ANA LEHİNE   
Madde 304 : a) MADDİ TAZMİNAT  
Madde 305 : b) MANEVİ TAZMİNAT   
2- ÇOCUK LEHİNE TEDİYAT   
Madde 306 : a) NAFAKA  
Madde 307 : b) YENİ HADİSELER  
Madde 308 : 3- TEMİNAT  
Madde 309 : 4-ÇOCUKLARIN BORÇLARI  
Madde 310 : VI- BABALIĞA HÜKÜM  
(D) HÜKÜMLER   
Madde 311 : I- ANAYA VE ÇOCUĞA KARŞI  
Madde 312 : II- BAYA VE ÇOCUĞA KARŞI  
Madde 313 : III. VELAYETİN TAKSİMİ  
Madde 314 : IV. ÇOCUĞUN MALLARI ÜZERİNDEKİ HAKLAR
DOKUZUNCU BAP
AİLE
BİRİNCİ FASIL 
NAFAKA
Madde 315 : (A) BORÇLULAR   
Madde 316 : (B) MUAVENET TALEBİ  
Madde 317 : (C) ANA VE BABASI BELLİSİZ ÇOCUKLARIN İAŞESİ
İKİNCİ FASIL
EV REİSLİĞİ
Madde 318 : A- EV REİSLİĞİ  
B - HÜKÜMLERİ  
Madde 319 : I - UMUMİ KAİDELERİ  
Madde 320 : II- MESULİYET
ÜÇÜNCÜ FASIL
AİLE MALLARI
Madde 321 : A- ÇOCUKLARIN ALACAĞI  
Madde 322 : B- AİLE VAKFI  
(B)AİLE ŞİRKET EMVALİ   
I- TEŞEKKÜL   
Madde 323 : 1- ŞARTLARI  
Madde 324 : 2- ŞEKİL  
Madde 325 : II - MÜDDET  
III- HÜKÜM   
Madde 326 : 1- ŞİRKETİN İŞLETİLMESİ  
2- İDARE VE TEMSİL  
Madde 327 : a) UMUMİYET İTİBARİYLE  
Madde 328 : b) MÜDÜRLERİN SALAHİYETİ  
Madde 329 : 3- MÜŞTEREK MALLAR VE ŞAHSİ MALLAR  
IV- ŞİRKETİN FESHİ   
Madde 330 : 1- SEBEPLERİ  
Madde 331 : 2- İHBAR, TEDİYEDEN ACİZ, EVLENME   
Madde 332 : 3- VEFAT   
Madde 333 : 4- TAKSİM  
V- HİSSEİ TEMETTÜ ŞARTIYLE ŞİRKET  
Madde 334 : 1- MEVZUU  
Madde 335 : 2- FESİH  
Madde 336 : (D)AİLE YURDU  
I- YURT TESİSİ   
Madde 337 : 1- ŞARTLARI  
2- TESİS USULÜ   
Madde 338 : a) RESMİ İLAN  
Madde 339 : b) BAŞKALARININ HAKLARI  
Madde 340 : c) SİCİLLE KAYIT  
II - HÜKMÜ   
Madde 341 : 1- TASARRUF HAKKININ TAHDİDİ  
Madde 342 : 2-  HISIMLARIN HAKKI  
Madde 343 : 3- MAL SAHİBİNİN BORCUNU ÖDEMEKTEN ACZİ   
III – İLGA   
Madde 344 : 1- ÖLÜM DOLAYISIYLE  
Madde 345 : 2- MAL SAHİBİNİN SAĞLIĞINDA
ÜÇÜNCÜ KISIM
VESAYET
ONUNCU BAP
VESAYET TEŞKİLATI
BİRİNCİ FASIL
VESAYET UZUVLARI
Madde 346 : (A) UZUVLAR  
(B) VESAYET DAİRELERİ   
Madde 347 : I- UMUMİ VESAYET  
II- HUSUSİ VESAYET   
Madde 348 : 1- CEVAZ VE ŞARTLARI  
Madde 349 : 2- TEŞEKKÜLÜ  
Madde 350 : 3- AİLE MECLİSİ  
Madde 351 : 4- MADDİ TEMİNAT  
Madde 352 : 5- HUSUSİ VESAYETİN REF'İ  
Madde 353 : (C)VASİ VE KAYYIM
İKİNCİ FASIL
VESAYETİ MÜSTELZİM HALLER
Madde 354 : (A) KÜÇÜKLÜK  
(B) HACİR   
Madde 355 : I- AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI 
Madde 356 : II- İSRAF, AYYAŞLIK SUİ HAL VE SUİ İDARE  
Madde 357 : III - HAPİS  
Madde 358 : IV- İHTİYARİ  HACİR  
Madde 359 : (C) İSTİMA  
Madde 360 : II- İLAN 
ÜÇÜNCÜ FASIL
VESAYET İŞLERİNDE SALAHİYET
Madde 361 : (A)SALAHİYETTAR MAKAM  
Madde 362 : (B) İKAMETGAHIN DEĞİŞMESİ 
DÖDÜNCÜ FASIL
VASİ TAYİNİ
(A) VASİNİN ŞAHSI   
Madde 363 : I- UMUMİYET İTİBARİYLE  
Madde 364 : II- HISIMLARLA KARI VE KOCANIN RÜÇHAN HAKKI  
Madde 365 : III- VASİ İNTİHABINDA ARZULAR  
Madde 366 : IV - VESAYETİ KABUL MÜKELLEFİYETİ  
Madde 367 : V- MAZARETLER  
Madde 368 : VI- VESAYETE MAHİ SEBEPLER  
(B) TAYİN USULÜ  
Madde 369 : I - TAYİN  
Madde 370 : II - MUVAKKAT TEDBİRLER  
Madde 371 : III - TEBLİĞ VE İLAN  
IV – İTİZAR VE İTİRAZ  
Madde 372 : 1 - VESAYET MAKAMININ VAZİFESİ  
Madde 373 : 2 - MUVAKKAT İDARE  
Madde 374 : 3 - KARAR  
Madde 375 : V - DEVİR VE TESLİM 
BEŞİNCİ FASIL
KAYYIMLIK
(A) TAYİN SEBEPLERİ  
Madde 376 : I - TEMSİL  
II – MALLARIN İDAESİ  
Madde 377 : 1- KANUNİ KAYYIM  
Madde 378 : 2- İHTİYARİ KAYYIM  
Madde 379 : III - MAHDUT EHLİYET  
Madde 380 : (B)SALAHİYETTAR MAKAM  
Madde 381 : (C)TAYİN
ON BİRİNCİ BAP
VESAYTİN İDARESİ
BİRİNCİ FASIL
VASİNİN VAZİFELERİ
(A) VAZİFEYE BAŞLAMAK  
Madde 382 : I - DEFTER  
Madde 383 : II - KIYMETLİ EŞYANIN HIFZI  
Madde 384 : III - MENKULÜN SATIŞI  
IV - NUKUT   
Madde 385 : 1 - TEMMİYESİ  
Madde 386 : 2- TAHVİL  
Madde 387 : V- MALİ VE TİCARİ TEŞEBBÜSLER  
Madde 388 : VI- GAYRİ MENKUL  
(B) İTİNA VE TEMSİL  
I - İTİNA  
Madde 389 : 1- KÜÇÜKLER  
Madde 390 : 2- MAHCURLAR  
II – TEMSİL  
Madde 391 : 1 - UMUMİ  
Madde 392 : 2 - MEMNU TASARRUFLAR  
Madde 393 : 3 - VESAYET ALTINDAKİ KİMSENİN REYİ ALINMAK  
4- KÜÇÜĞÜN TASARRUFU  
Madde 394 : A) İCAZET  
Madde 395 : B) İCAZETİN FIKDANİ  
Madde 396 : 5- VESAYET ALTINDAKİ KİMSELERİN MESLEK VE SANATI  
C) MALLARIN İDARESİ  
Madde 397 : I - VASİNİN VAZİFELERİ,HESAP  
Madde 398 : II - VESAYET ALTINDAKİ KİMSEYE BIRAKILMIŞ MALLAR  
Madde 399 : D) VASİLİK MÜDDETİ  
Madde 400 : E- VASİNİN ÜCRETİ
İKİNCİ FASIL
KAYYIMIN VAZİFELERİ
Madde 401 : (A) KAYYIMLIĞIN MAHİYETİ 
(B) KAYYIMLIĞIN MEVZUU 
Madde 402 : I. HUSUSİ KAYYIMLIK 
Madde 403 : II. MALLARIN İDARESİ
ÜÇÜNCÜ FASIL
VESAYET DAİRELERİNİN MÜDEHALE HAKKLARI
Madde 404 : (A) ŞİKAYET 
(B) İZİN 
Madde 405 : I. SULH MAHKEMESİ TARAFINDAN 
Madde 406 : II. MAHKEMELİ ASLİYE TARAFINDAN 
Madde 407 : (C)RAPOR VE HESAPLARIN TETKİKİ  
Madde 408 : (D)İZNİN BULUNMAMASI
DÖRDÜNCÜ FASIL
VESAYET UZUVLARININ MESULİYETİ 
(A) UMUMİYET İTİBARİYLE 
I.VESİ 
Madde 409 : II.VESAYET İDARELERİNİN MESULİYETİ 
Madde 410 : III.HAZİNENİN MESULİYETİ 
(B) MESULİYET ŞARTLARI 
Madde 411 : I.AZALAR ARASINDA 
Madde 412 : II.MUHTELİF VESAYET UZUVLARI ARASINDA 
Madde 413 : (C)MESULİYET DAVASININ MERCİİ BÜYETİ 
ON İKİNCİ BAP
VESAYETİN HİTAMI
BİRİNCİ FASIL
KÜÇÜKLÜK VE HACIR HALLERİNİN HİTAMI
Madde 414 : (A) KÜÇÜKLER HAKKINDA 
Madde 415 : (B)MAHKUMLAR HAKKINDA  
( C) DİĞER VESAYETE TABİ KİMSELER HAKKINDA 
Madde 416 : I.VESAYETİN REF'İ ŞARTLARI 
II. USUL 
Madde 417 : 1-İLAN 
Madde 418 : 2-AKIL HASTALIĞI HALİNDE 
Madde 419 : 3-İSRAF,AYYAŞLIK,SUİİDARE HALİNDE 
Madde 420 : 4-İHTİYARİ HACİR HALİNDE 
(D) KAYYIMIN VESAYETİ 
Madde 421 : I.MUTLAK SURETTE HİTAM 
Madde 422 : II.İLAN
İKİNCİ FASIL
VASİLİK SIFATININ ZEVALİ
Madde 423 : (A) MEDENİ HAKLARI KULLANMAK SALAHİYETİNİN ZIYAİ VE VEFAT 
(B) VESAYET MÜDDETİNİN TEMDİT EDİLMEMESİ 
Madde 424 : I.TAYİN DEVRESİNİN HİTAMI 
Madde 425 : II.EHLİYETSİZLİK VEYA MAZERET 
Madde 426 : III.İDAREYE DEVAM 
(C) AZİL:  
Madde 427 : I.SEBEPLERİ 
II.AZİL USULÜ 
Madde 428 : 1-İSTİDA ÜZERİNE VE RESEN 
Madde 429 : 2-TAHKİKAT VE İNZİBATI SELAHİYET 
Madde 430 : 3-MUVAKKAT TEDBİRLER 
Madde 431 : 4-SAİR TEDBİRLER 
Madde 432 : 5-ŞİKAYET
ÜÇÜNCÜ FASIL
VESAYETİN HİTAMI ÜZERİNE TERETTÜP EDEN HÜKÜMLER
Madde 433 : (A) HESABI KATİ VE MALLARIN TESLİMİ 
Madde 434 : (B) RAPOR VE HESABIN TETKİKİ 
Madde 435 : (C) VASİNİN VESAYETİNE HİTAM VERİLMESİ 
(D) MESULİYET DAVASI 
Madde 436 : I.ADLİ MÜRURU ZAMAN 
Madde 437 : II. FEVKALEDE MÜRURU ZAMAN 
Madde 438 : (H) VESAYET ALTINDAKİ KİMSENİN İMTİYAZI