Türk Kanunu Medenisi
 
 
TÜRK KANUNU MEDENİSİ 
(İkinci Kitap)
   
KABUL TARİHİ : 17/02/1926
KANUN NO : 0743
 
RESMİG.TARİHİ : 04/04/1926
RESMİ G. NO : 00339
 
DÜSTUR NO : 7 TERTİP 3
DÜSTUR SAYFA : 0237
 
 
İKİNCİ KİTAP 
AİLE HUKUKU
BİRİNCİ KISIM
KARI KOCA
ÜÇÜNCÜ BAP
EVLENME
BİRİNCİ FASIL
NİŞANLANMA
Madde 82 : (A) NİŞANLANMA  
(B) HÜKÜMLERİ  
Madde 83 : I. EVLENMEK İÇİN DAVA HAKKININ BULUNMAMASI  
II. NİŞANI BOZMANIN NETİCESİ  
Madde 84 : 1- MADDİ TAZMİNAT  
Madde 85 : 2- MANEVİ TAZMİNAT  
Madde 86 : III. HEDİYELERİN İADESİ  
Madde 87 : IV. MÜRURU ZAMAN
İKİNCİ FASIL
EVLENMEYE EHLİYET VE MANİLER
(A) EHLİYET ŞARTLARI  
Madde 88 : I. YAŞ  
Madde 89 : II. MÜMEYYİZ  
III. KANUNİ MÜMESSİLLERİN RIZASI  
Madde 90 : 1- KÜÇÜKLER HAKKINDA  
Madde 91 : 2- MAHCURLAR HAKKINDA  
(B) MANİLER  
Madde 92 : I. HISIMLIK  
II. EVVELKİ EVLENME  
1- ALEHTLAK ZEVALİNİN İSPATI  
Madde 93 : a) UMUMİYET İTİBARİYLE  
Madde 94 : b) GAİPLİK HALİNDE  
2- MÜDDETLER  
Madde 95 : a) KADIN İÇİN  
Madde 96 : b) BOŞANAN KADIN
ÜÇÜNCÜ FASIL
EVLENME İLANI VE AKDİ
(A) İLAN  
Madde 97 : I. EVLENME KARARINI BEYANIN TARZI  
Madde 98 : II. BEYAN VE İLANIN MERCİİ  
Madde 99 : III. İLAN TALEBİNİN REDDİ  
(B) İTİRAZ  
Madde 100 : I. İTİRAZ HAKKI  
Madde 101 : II. RESEN İTİRAZ  
III. USULÜ MUHAKEME  
Madde 102 : 1- İTİRAZIN TEBLİĞİ  
Madde 103 : 2- DAVA  
Madde 104 : 3- MÜDDETLER  
(C) EVLENME AKDİ  
Madde 105 : 1- AHVALİ ŞAHSİYE MEMURLARI  
Madde 106 : 2- MEMURUN İMTİNA  
Madde 107 : 3- AKDİN İLANSIZ İCRASI  
II. EVLENME MERASİMİ  
Madde 108 : 1- ALENİYET  
Madde 109 : 2- MERASİMİN ŞEKLİ  
Madde 110 : III. EVLENME KAĞIDI VE DİNİ MERASİM 
Madde 111 : (D) NİZAMNAMELER
DÖRDÜNCÜ FASIL
BATIL OLAN EVLENMELER
(A)MUTLAK BUTLAN SEBEPLERİ  
Madde 112 : I. ŞARTLARI  
Madde 113 : II. DAVA HAKKI  
Madde 114 : III. DAVA HAKKININ TAHDİDİ VEA NEZ'İ  
(B) NİSBİ BUTLAN  
I. KARI KOCADAN BİRİNİN DAVA HAKKI  
Madde 115 : 1- TEMYİZ KUDRETİNDEN MAHRUMİYET  
Madde 116 : 2- HATA  
Madde 117 : 3- HİLE  
Madde 118 : 4- TEHDİT  
Madde 119 : 5- MÜRURU ZAMAN  
Madde 120 : II. ANA VE BABA VEYA VASİNİN FESİH DAVASI  
(C) BUTLANI MUCİP OLMAYAN NOKSANLAR  
Madde 121 : I. EVLATLIK RABITASI  
Madde 122 : II. MÜDDETLERE RİAYETSİZLİK  
Madde 123 : III. ŞEKİL NOKSANI  
(D) BUTLAN KARARI  
Madde 124 : I. UMUMİYET İTİBARİYLE  
II. BUTLANIN HÜKÜMLERİ  
Madde 125 : 1- ÇOCUKLAR  
Madde 126 : 2- KARI, KOCA  
Madde 127 : (H) MİRASÇILARIN HAKKI  
Madde 128 : (V) SALAHİYET VE USULÜ MUHAKEME
DÖRDÜNCÜ BAP
BOŞANMA
(A) BOŞANMA SEBEPLERİ  
Madde 129 : I. ZİNA  
Madde 130 : II. CANA KAST,PEK FENA MUAMELELER  
Madde 131 : III. CÜRÜM VE HAYSİYETSİZLİK  
Madde 132 : IV. TERK  
Madde 133 : V. AKIL HASTAALIĞI  
Madde 134 : VI. İMTİYZAÇSIZLIK  
(B) DAVA  
Madde 135 : I. MEVZUU  
Madde 136 : II. SALAHİYET  
Madde 137 : III. MUVAKKAT TEDBİRLER  
(C) HÜKÜM  
Madde 138 : I. BOŞANMA VEYA AYRILIK  
Madde 139 : II. AYRILIK MÜDDETİ  
Madde 140 : III. AYRILIĞIN HİTAMINDA VERİLECEK HÜKÜM  
Madde 141 : IV. BOŞANMA İLE AYRILAN KADININ AHVALİ ŞAHSİYESİ  
Madde 142 : V. MEMNUİYET MÜDDETİ  
VI. BOŞANMA HALİNDE TAZMİNAT  
Madde 143 : 1- MADDİ VE MANEVİ  
Madde 144 : 2- NAFAKA  
Madde 145 : 3- İRAT  
VII. MALLARIN TASFİYESİ  
Madde 146 : 1- BOŞANMA HALİNDE  
Madde 147 : 2- AYRILIK HALİNDE  
VIII. ANA VE BABANIN HUKUKU  
Madde 148 : 1.HAKİMİN TAKDİR HAKKI  
Madde 149 : 2-YENİ HADİSELER  
Madde 150 : (D)BOŞANMA VE USULÜ MUHAKEMESİ
BEŞİNCİ BAP
EVLENMENİN UMUMİ HÜKÜMLERİ
(A) HAKLAR VE VAZİFELER  
Madde 151 : I. KAR VE KOCANIN  
Madde 152 : II. KOCANIN  
Madde 153 : III. KARININ  
(B) BİRLİĞİN TEMSİLİ  
Madde 154 : 1- KOCA TARAFINDAN  
II. KARI TARAFINDAN  
1- HAKLARI  
Madde 155 : a) MEVZUU  
Madde 156 : b) NEZİİ  
Madde 157 : c) SALAHİYETİN İADESİ  
Madde 158 : 2-SALAHİYETİN TEVSİİ  
Madde 159 : (C) KARININ MESLEK VEYA SANATI  
Madde 160 : (D) HUSEMET EHLİYETİ  
(H) BİRLİĞİN SİNAYETİ  
Madde 161 : I- UMUMİYET İTİBARİYLE  
Madde 162 : II. MÜŞTEREK HAYATIN TATİLİ  
Madde 163 : III. KARI KOCANIN BORÇLULARINA AİT TEDBİRLER  
Madde 164 : IV.KAZAİ TEDBİRLERİN MÜDDETİ  
V. CEBRİ İCRA  
Madde 165 : 1- UMUMİ KAİDELER  
2-İSTİSNALAR  
Madde 166 : a) KARI KOCADAN BİRİ BORÇLU İSE  
Madde 167 : b)KARI KOCADAN BİRİ ALACAKLI İSE  
Madde 168 : c) MAL AYRILIĞI İLE İAŞE BEDELLERİNİN TAHSİLİ HALİNDE  
Madde 169 : (V) KARI KOCA ARASINDAKİ HUKUKİ MUAMELELER VE KOCA LEHİNE İCRA OLUNAN 
                    MUAMELELER
ALTINCI BAP
ESASLAR
BİRİNCİ FASIL
KARI KOCA MALLARININ İDARESİ
Madde 170 : (A)KANUNİ USUL 
(B) AKDİ USUL 
Madde 171 : I.USUL İNTİHABI 
Madde 172 : II.İKİ TARAFIN EHLİYETİ 
Madde 173 : III. EVLENME MUKAVELESİNİN ŞEKLİ 
(C) FEVKALDE USUL 
Madde 174 : I.AKDİ USULÜN KENDİLİĞİNDEN MAL AYRILIĞINA İNKILABI 
II. AKDİ USULÜN HAKİMİN HÜKMÜYLE MAL AYRILIĞINA İNKİLABI 
Madde 175 : 1-KARININ TALEBİ ÜZERİNE 
Madde 176 : 2-KOCANIN TALEBİ ÜZERİNE 
Madde 177 : 3- ALACAKLILARIN TALEBİ İLE 
Madde 178 : III. MAL AYRILIĞININ MEBDEİ 
Madde 179 : IV. MAL AYRILIĞININ HİTAMI 
(D) USULÜN TEBEDDÜLÜ  
Madde 180 : I.ALACAKLILARIN HAKLARININ TESİRİ 
Madde 181 : II.MAL AYRILIĞI HALİNDE TASFİYE 
(H) MAHFUZ MALLAR  
I.TESİS 
Madde 182 : 1- UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 183 : 2-KANUNUN HÜKMÜ İLE 
Madde 184 : II. HÜKÜMLERİ  
Madde 185 : III. İSPAT 
İKİNCİ FASIL
MAL AYRILIĞI
Madde 186 : (A) MÜLKİYET, İDARE, İNTİFA HAKLARI 
(B) BORÇLAR 
Madde 187 : I.UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 188 : II.HACİZ HALİNDE 
Madde 189 : III. GELİR VE KAZANÇ 
Madde 190 : (C ) KARI KOCANIN MASRAFA İŞTİRAKİ
ÜÇÜNCÜ FASIL
MAL BİRLİĞİ
(A) MÜLKİYET 
Madde 191 : I.BİRLİĞE DAHİL MALLAR 
Madde 192 : III. KARI KOCANIN ŞAHSİ MALLARI 
Madde 193 : IV. BEYYİNELER 
V. MÜFREDAT DEFTERİ  
Madde 194 : 1-ŞEKLİ, KUVVEİ İSPATİYESİ 
Madde 195 : 2- KIYMET TAKDİRİNİN HÜKMÜ 
(B) İDARE VE İNTİFA VE TASARRUF SALAHİYETİ 
Madde 196 : I. İDARE 
Madde 197 : II.İNTİFA 
III. BİRLİĞE DAHİL MALLARDA TASARRUF HAKKI  
Madde 198 : 1 -KOCANIN 
2- KARININ 
Madde 199 : a) UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 200 : b) MİRASIN REDDİ 
Madde 201 : ( C) KARIYA TEMİNAT İTASI 
(D) BORÇLAR  
Madde 202 : I. KOCANIN MESULİYETİ 
II. KARININ MESULÜYETİ  
Madde 203 : 1- BÜTÜN EMVALİYLE 
Madde 204 : 2- MAHFUZ MALLARİYLE 
(H) ALINANI NAKDEN YERİNE KOYMAK MÜKELLEFİYETİ  
Madde 205 : I. İSTEME ZAMANI 
II. KOCANIN İFLASI VE MALLARININ HACZİ  
Madde 206 : 1- KARININ HAKKI 
Madde 207 : 2- İMTİYAZ 
V. MAL BİLİĞİNİN HİTAMI  
Madde 208 : I. KARININ VEFATI SEBEBİYLE 
Madde 209 : II. KOCANIN VEFATI SEBEBİYLE 
Madde 210 : III. ZİYADE VE NOKSAN
DÖDÜNCÜ FASIL
(A) MAL ORTAKLIĞI
(A) MAL ORTAKLIĞI  
I.ORTAKLIĞA GİRMESİ CAİZ OLMAYAN MALLAR   
II. UMUMİ İŞTİRAK   
Madde 211 : III.ORTAKLIĞA GİREN MALLAR 
IV. İDARE VE TASARRUF  
Madde 212 : 1- İDARE 
2-MALORTAKLIĞINDA TASARRUF 
Madde 213 : A) UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 214 : B) MİRAS REDDİ 
V. BORÇLAR  
Madde 215 : 1-KOCANIN MESULİYETİ 
2-KARININ MESULİYETİ  
Madde 216 : a) KENDİ MALLARI VE MAL ORTAKLIĞINA GİREN MALLAR İLE  
Madde 217 : b) MAHFUZ MALLARİYLE 
Madde 218 : 3- İCRA TAKİBATI 
IV. ALINANI NAKDEN YERİNE KOYMA MÜKELLEFİYETİ 
Madde 219 : 1- UMUMİYET İTİBARİYLE 
Madde 220 : 2- KARININ ALACAĞI 
V MAL ORTAKLIĞININ HİTAMI  
1- TAKSİM  
Madde 221 : a) KANUNİ TAKSİM  
Madde 222 : b) MUKAVELE MUCİBİNCE TAKSİM 
Madde 223 : 2-KARI VE KOCADAN SAĞ KALANIN MESULİYETİ 
Madde 224 : 3- ŞAHSİ MALLARIN TAHSİSİ 
Madde 225 : B) ORTAKLIĞIN UZATILMASI ŞARTLARI 
Madde 226 : I.UZATILAN ORTAKLIK MALLARI 
Madde 227 : II. İDARE VE TEMSİL 
III. FESİH  
Madde 228 : 1- ORTAKLIĞIN ALAKADARLAR TARAFINDAN FESHİ 
Madde 229 : 2. KENDİLİĞİNDEN İNFİSAH 
Madde 230 : 3 - HAKİMİN KARARİYLE FESİH 
Madde 231 : 4 - BİR ÇOCUĞUN EVLENMESİ VEYA VEFATI SEBEBİYLE FESİH 
Madde 232 : 5 - TAKSİM VEYA TASFİYE 
(C) MAHDUT ORTAKLIK 
Madde 233 : I - MAL AYRILIĞI ŞARTI İLE 
II - MÜKTESEP MALLARA MÜNHASIR ORTAKLIK 
Madde 234 : 1- ŞÜMULÜ 
Madde 235 : 2 - TAKSİM 
Madde 236 : (D) CİHAZ USULÜ
BEŞİNCİ FASIL
KARI KOCANIN MALLARI HAKKINDAKİ USULE DAİR SİCİL
Madde 237 : (A)TESCİLİN HÜKÜMLERİ 
(B) TESCİL 
Madde 238 : I.TESCİLİN MEVZUU 
Madde 239 : II - MAHAL 
Madde 240 : (C) SİCİLİN TUTULMASI