belediye ve imar mevzuatı  
 
EMVALI MİLLİYE VE METRUKEDEN VEYA MAZBUT VAKIFLARDAN
BAZI MÜESSESAT İLE BELEDİYELERE SATILABİLECEK ARAZİ
VE ARSALAR HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 22/02/1926
KANUN NO : 0748
 
RESMİ G.TARİHİ : 07/03/1926
RESMİ G. NO : 315
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 1
DÜSTUR SAYFA : 0737
 
 
 
Madde 1 :     
Madde 2 :   
Madde 3 :