Türk Ceza Kanunu  
TÜRK CEZA KANUNU


KABUL TARİHİ : 01.03.1926
KANUN NO : 0765
 
RESMİG.TARİHİ : 13.03.1926
RESMİ G. NO : 320
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 7
DÜSTUR SAYFA : 519
 
 
DÖRDÜNCÜ BAP
ADLİYE ALEYHİNDE CÜRÜMLER
BİRİNCİ FASIL
KANUNEN İFASI LAZIM GELEN BİR HİZMETTEN İMTİNA
Madde   282 :
İKİNCİ FASIL
CÜRÜM TASNİİ VE RESMİ MERCİLERİ İGFAL
Madde 283 :
Madde 284 :
ÜÇÜNCÜ FASIL
İFTİRA
Madde 285 :
DÖRDÜNCÜ FASIL
YALAN ŞAHİTLİĞİ VE YALAN YERE YEMİN
Madde 286 :
Madde 287 :
Madde 288 :
Madde 289 :
Madde 290 :
Madde 291 :
Madde 292 :
Madde 293 :
BEŞİNCİ FASIL
AVUKAT VE DAVA VEKİLLERİNİN SUİİSTİMALİ
Madde 294 :
Madde 295 :
ALTINCI FASIL
CÜRÜM İŞLEYENLERİ SAKLAMAK VE CÜRMÜN DELİLLERİNİ YOK ETMEK CÜRÜMLERİ
Madde 296 :
Madde 297 :
YEDİNCİ FASIL
TEVKİFHANE VE HAPİSHANEDEN FİRAR VE FİRARA VESATAT
Madde 298 :
Madde 299 :
Madde 300 :
Madde 301 :
Madde 302 :
Madde 303 :
Madde 304 :
Madde 305 :
Madde 306 :
Madde 307 :
SEKİZİNCİ FASIL
KENDİLİĞİNDEN İHKAKI HAK EDENLER
Madde 308 :
Madde 309 :
Madde 310 :
BEŞİNCİ BAP
AMMENİN NİZAMI ALEYHİNE İŞLENİLEN CÜRÜMLER
BİRİNCİ FASIL
BİR CÜRÜM İKAINA TAHRİK VE İGRA
Madde 311 :
Madde 312 :
İKİNCİ FASIL
CÜRÜM İKAR İÇİN CEMİYET TEŞKİL EDENLER
Madde 313 :
Madde 314 :
Madde 315 :
ALTINCI BAP
BİRİNCİ FASIL
KALPAZANLIK VE EVRAKI NAKDİYE SAHTEKARLIĞI
Madde 316:
Madde 317:
Madde 318:
Madde 319:
Madde 320:
Madde 321:
Madde 322:
Madde 323:
Madde 324:
Madde 325:
Madde 326:
İKİNCİ FASIL
DEVLETE AİT MÜHÜR VE DAMGALARLA ALAMETLERİN TAKLİDİ
Madde 327:
Madde 328:
Madde 329:
Madde 330:
Madde 331:
Madde 332:
Madde 333:
Madde 334:
Madde 335:
Madde 336:
Madde 337:
Madde 338:
ÜÇÜNCÜ FASIL
EVRAKTA SAHTEKARLIK
Madde 339:
Madde 340:
Madde 341:
Madde 342:
Madde 343:
Madde 344:
Madde 345:
Madde 346:
Madde 347:
Madde 348:
Madde 349:
DÖRDÜNCÜ FASIL
HÜVİYET CÜZDANI VE NÜFUS TEZKERESİ, PASAPORT, RUHSATNAME, İLMÜHABER, ŞAHADETNAME VE BEYANNAMELERDE SAHTEKARLIK
Madde 350:
Madde 351:
Madde 352:
Madde 353:
Madde 354:
Madde 355:
Madde 356:
Madde 357:
BEŞİNCİ FASIL
TİCARET VE SANAYİE VE MÜZAYEDEYE HİLE VE FESAT KARIŞTIRMAK CÜRÜMLERİ
Madde 358:
Madde 359:
Madde 360:
Madde 361:
Madde 362:
Madde 363:
Madde 364:
Madde 365:
Madde 366:
Madde 367:
Madde 368:
YEDİNCİ BAP
 AMMENİN SELAMETİ ALEYHİNDE CÜRÜMLER
BİRİNCİ FASIL
YANGIN, SU BASKINI VE GARK VE SAİR BÜYÜK TEHLİKELERE MÜTEALLİK CÜRÜMLER
Madde 369:
Madde 370:
Madde 371:
Madde 372:
Madde 373:
Madde 374:
Madde 375:
Madde 376:
Madde 377:
Madde 378:
Madde 379:
Madde 380:
Madde 381:
Madde 382:
Madde 383:
Madde 384:
İKİNCİ FASIL
NAKLİYE VE MUHABERE VASITALARI ALEYHİNDE CÜRÜMLER
Madde 385:
Madde 386:
Madde 387:
Madde 388:
Madde 389:
Madde 390:
Madde 391:
Madde 392:
Madde 393:
ÜÇÜNCÜ FASIL
UMUMUN SIHHATİNE, YENECEK VE İÇİLECEK ŞEYLERE MÜTAALLİK CÜRÜMLER
Madde 394:
Madde 395:
Madde 396:
Madde 397:
Madde 398:
Madde 399:
Madde 400:
Madde 401:
Madde 402:
Madde 403:
Madde 404:
Madde 405:
Madde 406:
Madde 407:
Madde 408:
Madde 409:
Madde 410:
DÖRDÜNCÜ FASIL
GEÇEN FASILLARA AİT MÜŞTEREK KAİDELER
Madde 411:
Madde 412:
Madde 413:
SEKİZİNCİ BAP
ADABI UMUMİYE VE NİZAMI AİLE ALEYHİNDE CÜRÜMLER
BİRİNCİ FASIL
CEBREN IRZA GEÇEN, KÜÇÜKLERİ BAŞTAN ÇIKARAN VE İFFETE TAARRUZ EDENLER
Madde 414:
Madde 415:
Madde 416:
Madde 417:
Madde 418:
Madde 419:
Madde 420:
Madde 421:
Madde 422:
Madde 423:
Madde 424:
Madde 425:
Madde 426:
Madde 427:
Madde 428:
İKİNCİ FASIL
KIZ VE KADIN VE ERKEK KAÇIRMAK
Madde 429:
Madde 430:
Madde 431:
Madde 432:
Madde 433:
Madde 434:
ÜÇÜNCÜ FASIL
FUHŞİYATA TAHRİK
Madde 435:
Madde 436:
DÖRDÜNCÜ FASIL
GEÇEN FASILLAR ARASINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 437:
Madde 438:
Madde 439:
BEŞİNCİ FASIL
ZİNA
Madde 440:
Madde 441:
Madde 442:
Madde 443:
Madde 444:
ALTINCI FASIL
NESEP CÜRÜMLERİ
Madde 445:
Madde 446:
Madde 447:
DOKUZUNCU BAP
EŞHASA KARŞI CÜRÜMLER
BİRİNCİ FASIL
ADAM ÖLDÜRMEK CÜRÜMLERİ
Madde 448:
Madde 449:
Madde 450:
Madde 451:
Madde 452:
Madde 453:
Madde 454:
Madde 455:
İKİNCİ FASIL
EŞHASA KARŞI MÜESSİR FİİLLER
Madde 456:
Madde 457:
Madde 458:
Madde 459:
Madde 460:
ÜÇÜNCÜ FASIL
GEÇEN FASILLARA AİT MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 461:
Madde 462:
Madde 463:
Madde 464:
Madde 465:
Madde 466:
Madde 467:
DÖRDÜNCÜ FASIL
KASTEN ÇOCUK DÜŞÜRMEK VE DÜŞÜRTMEK CÜRÜMLERİ
Madde 468:
Madde 469:
Madde 470:
Madde 471:
Madde 472:
BEŞİNCİ FASIL
ÇOCUKLARI VEYA KENDİLERİNİ İDAREYE MUKTEDİR OLMIYANLARI VEYA TEHLİKEDE BULUNANLARI KENDİ HALİNE TERKETMEK CÜRÜMLERİ
Madde 473:
Madde 474:
Madde 475:
Madde 476:
ALTINCI FASIL
TERBİYE VE İNZIBAT VASITALARININ SUİİSTİMALİ VE AİLE EFRADINA KARŞI FENE MUAMELE
Madde 477:
Madde 478:
Madde 479:
YEDİNCİ FASIL
HAKARET VE SÖVME CÜRÜMLERİ
Madde 480:
Madde 481:
Madde 482:
Madde 483:
Madde 484:
Madde 485:
Madde 486:
Madde 487:
Madde 488:
Madde 489:
Madde 490:
ONUNCU BAP
MAL ALEYHİNDE CÜRÜMLER
BİRİNCİ FASIL
SİRKAT
Madde 491:
Madde 492:
Madde 493:
Madde 494:
İKİNCİ FASIL
NEHP VE YOL KESMEK VE ADAM KALDIRMAK
Madde 495:
Madde 496:
Madde 497:
Madde 498:
Madde 499:
Madde 500:
Madde 501:
Madde 502:
ÜÇÜNCÜ FASIL
DOLANDIRICILIK VE İFLAS
Madde 503:
Madde 504:
Madde 505:
Madde 506:
Madde 507:
DÖRDÜNCÜ FASIL
EMNİYETİ SUİİSTİMAL
Madde 508:
Madde 509:
Madde 510:
Madde 511:
BEŞİNCİ FASIL
EŞYAYI CÜRMİYEYİ SATIN ALMAK VE SAKLAMAK
Madde 512:
ALTINCI FASIL
HAKKI OLMIYAN YERLERE TECAVÜZ
Madde 513:
Madde 514:
Madde 515:
YEDİNCİ FASIL
NASI İZRAR
Madde 517:
Madde 518:
Madde 519:
Madde 520:
Madde 521:
SEKİZİNCİ FASIL
GEÇEN FASILLAR ARASINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 522:
Madde 523:
Madde 524:
Madde 525:

 
 Madde 1 - 124
Madde 125 - 281
Madde 526 -592