basın mevzuatı

 

 
İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 14/05/1928
KANUN NO : 1262
 
RESMİ G.TARİHİ : 26/05/1928
RESMİ G. NO : 0898
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 7-2
DÜSTUR SAYFA : 2603
 
 
 
Madde  1 :
Madde  2 : 
Madde  3 :  
Madde  4 :  
Madde  5 :  
Madde  6 : 
Madde  7 :  
Madde  8 :  
Madde  9 :  
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 :
Madde 13 :
Madde 14 :
Madde 15 :
Madde 16 :
Madde 17 :
Madde 18 :
Madde 19 :
Madde 20 :
Madde 21 :
Madde 22 :
Madde 23 :