basın mevzuatı  
 
KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 23/05/1928
KANUN NO : 1322
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/06/1928
RESMİ G. NO : 0904
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 9
DÜSTUR SAYFA : 0699
 
 
 
BİRİNCİ KISIM
RESMİ GAZETE İLE NEŞRİ MECBURİ MEVAD, KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN MERİYET TARİHİ
Madde  1 :  
Madde  2 :  
Madde  3 :   
Madde  4 : 
İKİNCİ KISIM
KANUN VE NİZAMNAMELERİN TABI VE TEVZİLERİ
Madde  5 :   
Madde  6 :  
Madde  7 :   
Madde  8 :   
Madde  9 :   
Madde 10 :  
Madde 11 :  
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Madde 17 :