basın mevzuatı  
 
TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 01/11/1928
KANUN NO : 1353
 
RESMİ G.TARİHİ : 03/Teşrinisani/1928
RESMİ G. NO : 01030
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 10
DÜSTUR SAYFA : 0003
 
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :  
Madde  4 :  
Madde  5 :  
Madde  6 : 
Madde  7 :  
Madde  8 :  
Madde  9 :  
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 :