Sağlık Mevzuatı
 
 
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU
   
KABUL TARİHİ : 24/04/1930
KANUN NO : 1593
 
RESMİG.TARİHİ : 06/05/1930
RESMİ G. NO : 1489
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 11
DÜSTUR SAYFA : 143
 
 
BİRİNCİ BAP
SIHHİ TEŞKİLAT 
BİRİNCİ FASIL
DEVLET HİDEMATI SIHHİYESİ VE SIHHİ MERCİLER
Madde   1 :    
Madde   2 :  
Madde   3 :  
Madde   4 :  
İKİNCİ FASIL
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET TEŞKİLATI
Madde   5 : 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 :  
Madde   9 :   
ÜÇÜNCÜ FASIL 
YÜKSEK SIHHAT ŞURASI
Madde 10 : 
Madde 11 :       
Madde 12 :        
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 :      
Madde 16 :  
Madde 17 :     
DÖRDÜNCÜ FASIL
VİLAYET HUSUSİ İDARELERİ VE BELEDİYELER
Madde 18 : 
Madde 19 :    
Madde 20 :       
Madde 21 :     
Madde 22 :  
BEŞİNCİ FASIL
VİLAYETLER VE KAZALAR UMUMİ HIFZISIHHA MEÇLİSLERİ
Madde 23 :   
Madde 24 : 
Madde 25 :  
Madde 26 : 
Madde 27 :   
Madde 28 :
İKİNCİ BAP
SARİVE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE
BİRİNCİ FASIL
HUDUTLAR VE SAHİLLER SIHHİ MÜDAFASI
Madde 29 :  
Madde 30 :     
Madde 31 : 
Madde 32 :    
Madde 33 :  
Madde 34 :    
Madde 35 : 
Madde 36 :   
Madde 37 :     
Madde 38 :  
Madde 39 : 
Madde 40 : 
Madde 41 :   
Madde 42 :    
Madde 43 :  
Madde 44 : 
Madde 45 : 
Madde 46 :  
Madde 47 : 
Madde 48 : 
Madde 49 : 
Madde 50 :  
Madde 51 :  
Madde 52 :  
Madde 53 :  
Madde 54 :  
Madde 55 : 
Madde 56 :
İKİNCİ FASIL
MEMLEKET DAHİLİNDE SARİ VE SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE 
 
Madde 57 :   
Madde 58 :  
Madde 59 :  
Madde 60 :  
Madde 61 :  
Madde 62 :  
Madde 63 :  
Madde 64 :  
Madde 65 :  
Madde 66 :  
Madde 67 :  
Madde 68 :  
Madde 69 :  
Madde 70 :  
Madde 71 : 
Madde 72 :  
Madde 73 : 
Madde 74 : 
Madde 75 : 
Madde 76 : 
Madde 77 :  
Madde 78 :  
Madde 79 : 
Madde 80 :  
Madde 81 : 
Madde 82 : 
Madde 83 :  
Madde 84 : 
Madde 85 : 
Madde 86 : 
Madde 87 :  
Madde 88 : 
Madde 89 : 
Madde 90 : 
Madde 91 :  
Madde 92 :  
Madde 93 : 
Madde 94 : 
Madde 95 : 
Madde 96 : 
ÜÇÜNCÜ FASIL 
SITMA İLE MÜCADELE
Madde 97 :  
Madde 98 :
DÖRDÜNCÜ FASIL
TRAHOM İLE MÜCADELE
Madde   99 : 
Madde 100 : 
Madde 101 :  
Madde 102 :
BEŞİNCİ FASIL
ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE
Madde 103 : 
Madde 104 : 
Madde 105 : 
Madde 106 : 
Madde 107 :  
Madde 108 : 
Madde 109 : 
Madde 110 :  
Madde 111 : 
Madde 112 : 
ALTINCI FASIL
VEREMLE MÜCADELE
Madde 113 :  
Madde 114 : 
Madde 115 : 
Madde 116 : 
Madde 117 : 
Madde 118 :  
Madde 119 :    
Madde 120 : 
Madde 121 :
YEDİNCİ FASIL
GEÇEN FASILLAR ARASINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER
Madde 122 : 
Madde 123 : 
Madde 124 : 
Madde 125 :   
Madde 126 : 
Madde 127 :
ÜÇÜNCÜ BAP
UMUMİ KADINLAR HAKKINDA AHKAM 
Madde 128 :  
Madde 129 :  
Madde 130 :  
Madde 131 :   
Madde 132 :
DÖRDÜNCÜ BAP
MUHACERETE AİT SIHHİ İŞLER
Madde 133 :  
Madde 134 :  
Madde 135 : 
Madde 136 :   
Madde 137 :  
Madde 138 :  
BEŞİNCİ BAP
GEMİLER, DEMİRYOLLARI VE SAİR NAKLİYAT VASITALARI SIHHİ İŞLERİ
Madde 139 :    
Madde 140 :   
Madde 141 : 
Madde 142 :  
Madde 143 :   
Madde 144 :   
Madde 145 :   
Madde 146 :   
Madde 147 : 
Madde 148 :   
Madde 149 :   
Madde 150 :
 
Sonraki Sayfa