belediye ve imar mevzuatı  
 
UMURU BELEDİYE MÜTAALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN
 
KABUL TARİHİ : 15/05/1930
KANUN NO : 1608
 
RESMİ G.TARİHİ : 20/05/1930
RESMİ G. NO : 1498
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 5
DÜSTUR SAYFA : 0427
 
 
 
Madde  1 :     
Madde  2 :   
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 : 
Madde  8 : 
Madde  9 : 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 :