Gümrük Mevzuatı
 
KAÇAKÇILIĞIN MENİ ve TAKİBİNE DAİR KANUN  
  
KABUL TARİHİ : 07/Kanunusani/1932
KANUN NO : 1918
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/Kanunusani/1932
RESMİG.NO : 2000
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 13
DÜSTUR SAYFA : 0057
 
 
BİRİNCİ FASIL
UMUMİ HÜKÜMLER
Madde 1 :  
Madde 2 :  
Madde 3 :  
Madde 4 :  
Madde 5 : 
İKİNCİ FASIL
ARAMALAR
Madde   6 :  
Madde   7 :  
Madde   8 :  
Madde   9 :  
Madde 10 :  
Madde 11 : 
ÜÇÜNCÜ FASIL 
CEZAİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ KISIM
MÜNHASIRAN GÜMRÜKLERE AİT CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 12 :  
Madde 13 :  
Madde 14 :  
Madde 15 :  
Madde 16 :  
Madde 17 :  
Madde 18 :  
Madde 19 :  
Madde 20 :  
Madde 21 :  
Madde 22 : 
İKİNCİ KISIM
GÜMRÜK VE İNHİSAR KAÇAKÇILIĞINA AİT CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 23 :  
Madde 24 :  
Madde 55 :  
Madde 26 :  
Madde 27 :  
Madde 28 :  
Madde 29 :  
Madde 30 :  
Madde 31 :  
Madde 32 :  
Madde 33 :  
Madde 34 :  
Madde 35 :  
Madde 36 :  
Madde 37 :  
Madde 38 :  
Madde 39 :  
Madde 40 :  
Madde 41 :  
Madde 42 :  
Madde 43 :  
Madde 44 :  
Madde 45 :  
Madde 46 :  
Madde 47 :  
Madde 48 :  
Madde 49 :  
Madde 50 :  
Madde 51 :  
Madde 52 : 
DÖRDÜNCÜ FASIL
USULÜ HÜKÜMLER
Madde 53 :  
Madde 54 :  
Madde 55 :  
Madde 56 :  
Madde 57 :  
Madde 58 :  
Madde 59 :  
Madde 60 :  
Madde 61 :  
Madde 62 :  
Madde 63 :  
Madde 64 : 
BEŞİNCİ FASIL 
TEŞKİLAT
Madde 65 :  
Madde 66 :  
Madde 67 :  
Madde 68 :  
Madde 69 :  
Madde 70 :  
Madde 71 :  
Madde 72 :  
Muvakkat Madde : 
Madde 73 :  
Madde 74 :