Gümrük Mevzuatı
 
 
GÜMRÜK MEMURLARINIDAN VAZİFEİ MEMURESİNİ SUİSTİMAL EDENLERLE VAZİFE VEYA MESLEKLERİNDE KENDİLERİNDEN İSTİFADE EDİLMEYENLER HAKKINDA YAPILACAK MUAMELEYE DAİR KANUN  
    
KABUL TARİHİ : 07/Kanunusani/1932
KANUN NO : 1920
 
RESMİ G.TARİHİ : 12/Kanunusani/1932
RESMİ G.NO : 2000
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 13
DÜSTUR SAYFA : 0079
 
 
Madde 1 :  
Madde 2 :  
Madde 3 :  
Madde 4 :