Sağlık Mevzuatı  
 

HUSUSİ HASTANELER KANUNU
KABUL TARİHİ : 24/05/1933
KANUN NO : 2219
 
RESMİG.TARİHİ : 05/06/1933
RESMİ G. NO : 2419
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 11
DÜSTUR SAYFA : 143
 
 
BİRİNCİ FASIL
HUSUSİ HASTANELERİ TARİFLERİ VE AÇILMA ŞARTLARI
Madde   1 :
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 : 
Madde   5 :
Madde   6 :
Madde   7 :
Madde   8 :
İKİNCİ FASIL
HUSUSİ HASTANELERİN TEŞKİLATI
Madde   9 :
Madde 10 :
Madde 11 :
Madde 12 :
Madde 13 :
Madde 14 :
Madde 15 :
Madde 16 :
Madde 17 :
Madde 18 :
Madde 19 :
Madde 20 :
Madde 21 :
Madde 22 :
ÜÇÜNCÜ FASIL 
HUSUSİ HASTANELERİ VAZİFELERİ
Madde 23 :
Madde 24 :
Madde 25 :
Madde 26 :
Madde 27 :
Madde 28 :
Madde 29 :
Madde 30 :
Madde 31 :
Madde 32 :
Madde 33 :
DÖRDÜNCÜ FASIL
CEZAİ HÜKÜMLER
Madde 34 :
Madde 35 :
Madde 36 : 
Madde 37 : 
Madde 38 :
Madde 39 :
Madde 40 :
Madde 41 :
Madde 42 :
Madde 43 :
Madde 44 :
Madde 45 :
Madde 46 :
Madde 47 :
Madde 48 :
Madde 49 :