Askeri Emniyet Mevzuatı  
 

POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU


KABUL TARİHİ : 04/07/1934
KANUN NO : 2559
RESMİ G.TARİHİ : 14/07/1934
RESMİ G. NO : 2751
 
DÜSTUR NO : 3.TERTİP 15
DÜSTUR SAYFA : 575
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 :
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 : 
Madde  8 : 
Madde  9 : 
Madde 10 :
Madde 11 :
Madde 12 :
Madde 13 :
Madde 14 :
Madde 15 :
Madde 16 :
Madde 17 :
Madde 18 :
Madde 19 :
Madde 20 :
Madde 21 :
Madde 22 :
Madde 23 :
Madde 24 :
Madde 25 :
Madde 26 :
Madde 27 :
Madde 28 :