Devrim Mevzuatı  
 

BAZI KİSVELERİN GİYİLEMİYECEĞİNE DAİR KANUN

 
KABUL TARİHİ : 03/12/1934
KANUN NO : 2596
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/12/1934
RESMİ G. NO : 2879
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 16
DÜSTUR SAYFA : 0024
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 :
Madde  7 : 
Madde  8 :