Sağlık Mevzuatı  
 


SITMA VE FRENGİ İLAÇLARI İÇİN KANUN


 
KABUL TARİHİ : 07/06/1935
KANUN NO : 2767
 
RESMİ G.TARİHİ : 15/06/1935
RESMİ G. NO : 3029
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 16
DÜSTUR SAYFA : 602
 

 

Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
Madde  4 :
Madde  5 :