belediye ve imar mevzuatı  
 
İSKELELERİN NE SURETLE İDARE EDİLECEĞİNE DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 08/06/1936
KANUN NO : 3004
 
RESMİ G.TARİHİ : 13/06/1936
RESMİ G. NO : 3329
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 5
DÜSTUR SAYFA : 0427
 
 
 
Madde  1 :     
Madde  2 :   
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 : 
Madde  8 : 
Madde  9 : 
Madde 10 :