Tarım Mevzuatı  
ÇELTİK EKİMİ KANUNU


KABUL TARİHİ : 23/06/1936
KANUN NO : 3039
 
RESMİ G.TARİHİ : 04/06/1936
RESMİ G. NO : 3337
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 17
DÜSTUR SAYFA : 0595
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
Madde  4 :
Madde  5 :
İKİNCİ BÖLÜM
MUTEMET HEYETİ VE VAZİFELERİ
Madde  6 :
Madde  7 :
Madde  8 :
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇELTİK EKENLERİN YAPMAKLA MÜKELLEF OLDUKLARI HÜKÜMLER VE BU HÜKÜMLER VE BU HÜKÜMLERE AYKIRI GİDENLERE VERİLECEK CEZALAR
Madde  9 :
Madde 10 :
Madde 11 :
Madde 12 :
Madde 13 :
Madde 14 :
Madde 15 :
Madde 16 :
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SIHHI HÜKÜMLER VE BU HÜKÜMLERE AYKIRI GİDENLERE VERİLECEK CEZALAR
Madde 17 :
Madde 18 :
Madde 19 :
Madde 20 :
Madde 21 :
Madde 22 :
Madde 23 :
Madde 24 :
Madde 25 :
Madde 26 :
Madde 27 :
Madde 28 :
Madde 29 :
BEŞİNCİ BÖLÜM
UMUMİ HÜKÜMLER
Madde 30 :
Madde 31 :
Madde 32 :
Madde 33 :
Madde 34 :
Madde 35 :
Madde 36 :
Muvakkat Madde :
Madde 37 :
Madde 38 :