belediye ve imar mevzuatı  
 
YAZILI VE BASILI KAĞITLARIN KESE KAĞIDI OLARAK KULLANILMAMASINA DAİR KANUN
 
KABUL TARİHİ : 28/06/1938
KANUN NO : 3517
 
RESMİ G.TARİHİ : 15/07/1938
RESMİ G. NO : 3960
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 1
DÜSTUR SAYFA : 0737
 
 
 
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 :