belediye ve imar mevzuatı  
 UMUMİ, MÜLHAK VE HUSUSİ BÜTÇELERLE İDARE EDİLEN DAİRELER VE BELEDİYELERLE SERMAYESİNİN TAMAMI DEVLETE VEYA BELEDİYE VEYA HUSUSİ İDARELERE AİT DAİRE VE MÜESSESELER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN TAHKİM YOLİYLE HALLİ HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 29/06/1938
KANUN NO : 3533
 
RESMİ G.TARİHİ : 16/05/1938
RESMİ G. NO : 3961
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 5
DÜSTUR SAYFA : 0427
 
 
 
Madde  1 :     
Madde  2 :   
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 : 
Muvakkat Madde : 
Madde  8 : 
Madde  9 :