İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
GÜMRÜK MUHAFAZA VE MUÂMELE SINIFI MEMURLARI TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN
    
KABUL TARİHİ : 18/Kanunuevvel/1940
KANUN NO : 3944
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/Kanunuevvel/1940
RESMİ G. NO : 4694
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 22
DÜSTUR SAYFA : 0054
 
 
Madde 1 :   
Madde 2 :  
Madde 3 :  
Madde 4 :   
Madde 5 :  
Madde 6 :  
Madde 7 :   
Madde 8 :   
Madde 9 :  
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Muvakkat Madde :
Madde 17 : 
Madde 18 :