belediye ve imar mevzuatı  
  
ANKARA ELEKTRİK VE HAVAGAZI VE ADANA ELEKTRİK MÜESSESELERİNİN İDARE VE İŞLETMELERİ HAKKINDA KANUN


 
KABUL TARİHİ : 16 Kanunuevvel 1942
KANUN NO : 4325
 
RESMİ G.TARİHİ : 26 Kanunuevvel 1942 
RESMİ G. NO : 17722
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 24
DÜSTUR SAYFA : 0084
 
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 : 
Madde   3 : 
Madde   4 :SERMAYE 
Madde   5 :İDARE VE MURAKABE 
Madde   6 : 
Madde   7 : 
Madde   8 :MURAKIPLAR 
Madde   9 :BÜTÇE VE KADRO 
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 :GELİRLER 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 :TÜRLÜ HÜKÜMLER 
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 : 
Madde 22 : 
Madde 23 : 
Madde 24 : 
Madde 25 : 
Madde 26 : 
Muvakkat Madde 1 : 
Muvakkat Madde 2 : 
Muvakkat Madde 3 : 
Muvakkat Madde 4 : 
Muvakkat Madde 5 : 
Muvakkat Madde 6 : 
Muvakkat Madde 7 : 
Madde 27 : 
Madde 28 :