belediye ve imar mevzuatı  
 
İZMİR TRAMVAY VE ELEKTRİK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İMTİYAZİYLE TESİSATININ SATIN ALINMASINA DAİR MUKAVELENİN TASDİKİ VE BU MÜESSESENİN İŞLETİLMESİ HAKKINDA KANUN 
 
KABUL TARİHİ : 19/07/1943
KANUN NO : 4483
 
RESMİ G.TARİHİ : 27/07/1943
RESMİ G. NO : 5466
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 24
DÜSTUR SAYFA : 0613
 
 
 
Madde 1 :     
Madde 2 :   
Madde 3 : 
Madde 4 : 
Madde 5 : 
Muvakkat Madde 1 : 
Muvakkat Madde 2 : 
Muvakkat Madde 3 : 
Madde 6 : 
Madde 7 :