belediye ve imar mevzuatı  
 
İLLER BANKASI KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 13/06/1945
KANUN NO : 4759
 
RESMİ G.TARİHİ : 23/06/1945
RESMİ G. NO : 6039
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 26
DÜSTUR SAYFA : 1189
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ
Madde  1 :
Madde  2 :
Madde  3 :
Madde  4 :
Madde  5 :
Madde  6 :
İKİNCİ BÖLÜM
BANKANIN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ
Madde  7 :
Madde  8 :
Madde  9 :
Madde 10 :
Madde 11 :
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM 
Madde 12 :GENEL KURUL
Madde 13 :
Madde 14 :İDARE MECLİSİ
Madde 15 :
Madde 16 :DENETÇİLER
Madde 17 :GENEL MÜDÜR VE MEMURLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİLANÇONUN HAZIRLANMASI VE KABULÜ VE SAFİ KAZANCIN TAHSİS YERLERİ
Madde 18 : 
Madde 19 :
BEŞİNCİ BÖLÜM
BANKANIN HAK VE İMTİYAZLARI
Madde 20 :
Madde 21 :
Madde 22 :
Madde 23 :
Madde 24 :
ALTINCI BÖLÜM 
TÜRLÜ HÜKÜMLER
Madde 25 :
Madde 26 :
Madde 27 :
Madde 28 :
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Geçici Madde 3 :
Geçici Madde 4 :
Geçici Madde 5 :
Geçici Madde 6 :
Geçici Madde 7 :
Geçici Madde 8 :
Madde 29 :
Madde 30 :