Birleşmiş Milletler Andlaşması  
 
            Sanfransisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanı statüsünün onaylanması hakkında kanun 

            Madde 1 - Sanfransisko'da 26 Haziran 1945 tarihinde yapılmış ve imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü onanmıştır. 

            Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.