İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 
 
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN  
    
KABUL TARİHİ : 21/01/1946
KANUN NO : 4837
 
RESMİ G.TARİHİ : 25/01/1946
RESMİ G. NO : 6215
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 27
DÜSTUR SAYFA : 0842
 
 
Madde 1 : 
Madde 2 : 
Madde 3 : 
Madde 4 :  
Madde 5 : 
Madde 6 : 
Madde 7 :  
Madde 8 : 
Madde 9 : 
Madde 10 :
Madde 11 :
Madde 12 :