İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı  
EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
KABUL TARİHİ : 08/06/1949
KANUN NO : 5434
 
RESMİG.TARİHİ : 17/06/1949
RESMİ G. NO : 7235
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 30
DÜSTUR SAYFA : 1335
 
 
BİRİNCİ KISIM
KURULUŞ
Madde   1 :
Madde   2 :
Madde   3 :
Madde   4 :
Madde   5 :
Madde   6 :
Madde   7 :
Madde   8 :
Madde   9 :
Madde 10 :
Madde 11 :
İKİNCİ KISIM
SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR
Madde 12 :
ÜÇÜNCÜ KISIM
BU KANUNLA TANINAN HAKLAR
Madde 13 :
DÖRDÜNCÜ KISIM
SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ
Madde 14 :
BEŞİNCİ KISIM
EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS TUTULACAK AYLIK, ÜCRET VE ÖDENEKLER
Madde 15 :
ALTINCI KISIM
EMEKLİ KESENEKLERİNİN KESİLME VE SANDIĞA GÖNDERİLME ŞEKLİ
Madde 16 :
Madde 17 :
Madde 18 :
Madde 19 :
YEDİNCİ KISIM
SANDIĞIN MEVCUTLARI
Madde 20 :
Madde 21 :
Madde 22 :
Madde 23 :
Madde 24 :
Madde 25 :
SEKİZİNCİ KISIM
HESAP İŞLERİ
Madde 26 :
Madde 27 :
Madde 28 :
Madde 29 :
DOKUZUNCU KISIM
BU KANUNLA TANINAN HAKLARIN BAŞLANGICI
Madde 30 :
ONUNCU KISIM
FİİLİ HİZMET MÜDDETİ
Madde 31 :
Madde 32 :
Madde 33 :
Madde 34 :
ONBİRİNCİ KISIM
İTİBARİ HİZMET MÜDDETİ
Madde 35 :
Madde 36 :
Madde 37 :
Madde 38 :
ONİKİNCİ KISIM
EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANACAK HALLER
Madde 39 :
ONÜÇÜNCÜ KISIM
YAŞ HADLERİ
Madde 40 :
ONDÖRDÜNCÜ KISIM
EMEKLİ AYLIĞI
Madde 41 :
Madde 42 :
Madde 43 :
ONBEŞİNCİ KISIM
MALULLÜK
Madde 44 :
Madde 45 :
Madde 46 :
Madde 47 :
Madde 48 :
Madde 49 :
Madde 50 :
Madde 51 :
Madde 52 :
ONALTINCI KISIM
ADİ MALULLÜK AYLIĞI
Madde 53 :
Madde 54 :
ONYEDİNCİ KISIM
VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI
Madde 55 :
Madde 56 :
Madde 57 :
Madde 58 :
Madde 59 :
Madde 60 :
Madde 61 :
Madde 62 :
Madde 63 :
ONSEKİZİNCİ KISIM
HARP MALÜLLÜĞÜ
Madde 64 :
Madde 65 :
ONDOKUZUNCU KISIM
DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANACAK HALLER
Madde 66 :
Madde 67 :
YİRMİNCİ KISIM
DUL VE YETİM AYLIKLARI
Madde 68 :
Madde 69 :
Madde 70 :
Madde 71 :
Madde 72 :
Madde 73 :
Madde 74 :
Madde 75 :
Madde 76 :
YİRMİBİRİNCİ KISIM
DUL VE YETİM AYLIĞININ BAĞLANMIYACAĞI HALLER
Madde 77 :
Madde 78 :
Madde 79 :
Madde 80 :
Madde 81 :
YİRMİİKİNCİ KISIM
TOPTAN ÖDEME
Madde 82 :
Madde 83 :
Madde 84 :
Madde 85 :
Madde 86 :
YİRMİÜÇÜNCÜ KISIM
EMEKLİ KESENEKLERİNİN GERİ VERİLMESİ
Madde 87 :
Madde 88 :
YİRMİDÖRDÜNCÜ KISIM
İKRAMİYE
Madde 89 :
Madde 90 :
YİRMİBEŞİNCİ KISIM
AYLIKLARIN BAŞLANGICI
Madde 91 :
YİRMİALTINCI KISIM
EMEKLİLİK HAKLARININ DÜŞMESİNİ VE BAĞLANAN AYLIKLARIN DEVAMLI OLARAK KESİLMESİNİ GEREKTİREN SEBEPLER
Madde 92 :
Madde 93 :
YİRMİYEDİNCİ KISIM
İKİ CİHETTEN VEYA AYNI SIFATLA (AYLIK) VE (TOPTAN ÖDEME) YE İSTİHKAK HALLERİ
Madde 94 :
Madde 95 :
Madde 96 :
Madde 97 :
YİRMİSEKİZİNCİ KISIM
EMEKLİ, ADİ MALÜLLÜK, VAZİFE MALÜLLÜĞÜ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARDAN VEYA KESENEKLERİ GERİ VERİLENLERLE TOPTAN ÖDEME YAPILANLARDAN BİR VAZİFEYE TAYİN EDİLENLER
Madde   98 :
Madde   99 :
Madde 100 :
Madde 101 :
Madde 102 :
Madde 103 :
Madde 104 :
YİRMİDOKUZUNCU KISIM
YAŞ
Madde 105 :
Madde 106 :
Madde 107 :
OTUZUNCU KISIM
MUHTAÇLIK
Madde 108 :
Madde 109 :
Madde 110 :
Madde 111 :
OTUZBİRİNCİ KISIM
AYLIK BAĞLANINCAYA, TOPTAN ÖDEME VE KESENEK İADESİ YAPILINCAYA KADAR VERİLECEK AVANSLAR
Madde 112 :
Madde 113 :
Madde 114 :
Madde 115 :
OTUZİKİNCİ KISIM
ZAMANAŞIMI
Madde 116 :
Madde 117 :
Madde 118 :
OTUZÜÇÜNCÜ KISIM
ÖDEME
Madde 119 :
Madde 120 :
Madde 121 :
Madde 122 :
OTUZDÖRDÜNCÜ KISIM
YOKLAMA
Madde 123 :
Madde 124 :
OTUZBEŞİNCİ KISIM
BİRİKTİRME SANDIĞI
Madde 125 :
Madde 126 :
OTUZALTINCI KISIM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 127 :
Madde 128 :
Madde 129 :
Madde 130 :
Madde 131 :
Madde 132 :
Madde 133 :
Madde 134 :
Madde 135 :
OTUZYEDİNCİ KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
A) DEVİR MUAMELELERİ
Geçici Madde  1 :
Geçici Madde  2 :
Geçici Madde  3 :
Geçici Madde  4 :
Geçici Madde  5 :
Geçici Madde  6 :
Geçici Madde  7 :
Geçici Madde  8 :
Geçici Madde  9 :
Geçici Madde 10 :
Geçici Madde 11 :
Geçici Madde 12 :
Geçici Madde 13 :
B) BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİLİK HAKKI TANINAN VAZİFELERDE BULUNANLAR VEYA SONRADAN BU DURUMA GİRENLER
Geçici Madde 14 :
Geçici Madde 15 :
Geçici Madde 16 :
Geçici Madde 17 :
Geçici Madde 18 :
Geçici Madde 19 :
Geçici Madde 20 :
Geçici Madde 21 :
Geçici Madde 22 :
Geçici Madde 23 :
Geçici Madde 24 :
Geçici Madde 25 :
Geçici Madde 26 :
Geçici Madde 27 :
Geçici Madde 28 :
Geçici Madde 29 :
Geçici Madde 30 :
Geçici Madde 31 :
C) BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİ AYLIĞI ALANLARIN ÖLÜMLERİNDE DUL VE YETİMLERİNE BAĞLANACAK AYLIKLAR
Geçici Madde 32 :
Ç) EMEKLİ, DUL VE YETİMLERDEN BU KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE EMEKLİLİK HAKKI TANINAN VAZİFELERDE BULUNANLAR VEYA SONRADAN BU VAZİLERE GİRENLER
Geçici Madde 33 :
Geçici Madde 34 :
Geçici Madde 35 :
Geçici Madde 36 :
Geçici Madde 37 :
Geçici Madde 38 :
Geçici Madde 39 :
D) KALDIRILAN HÜKÜMLERE GÖRE BAĞLANAN EMEKLİ, DUL VE YETİM AYLIKLARI
Geçici Madde 40 :
Geçici Madde 41 :
Geçici Madde 42 :
Geçici Madde 43 :
Geçici Madde 44 :
Geçici Madde 45 :
Geçici Madde 46 :
Geçici Madde 47 :
Geçici Madde 48 :
Geçici Madde 49 :
Geçici Madde 50 :
Geçici Madde 51 :
Geçici Madde 52 :
Geçici Madde 53 :
E) DOĞUMLARI 8 ŞUBAT 1332 VEYA DAHA EVVELKİ TARİHLİ OLANLARIN YAŞLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 54 :
F) MİLLETVEKİLLERİ İLE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI VE BAKANLARIN EMEKLİLİKLERİ
Geçici Madde 55 :
Geçici Madde 56 :
Geçici Madde 57 :
Geçici Madde 58 :
Geçici Madde 59 :
Geçici Madde 60 :
Geçici Madde 61 :
Geçici Madde 62 :
Geçici Madde 63 :
Geçici Madde 64 :
G) BORÇLANMA HÜKÜMLERİ
Geçici Madde 65 :
Geçici Madde 66 :
Geçici Madde 67 :
Geçici Madde 68 :
Geçici Madde 69 :
Geçici Madde 70 :
Geçici Madde 71 :
Geçici Madde 72 :
H) ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 73 :
Geçici Madde 74 :
Geçici Madde 75 :
Geçici Madde 76 :
Geçici Madde 77 :
Geçici Madde 78 :
Geçici Madde 79 :
Geçici Madde 80 :
Geçici Madde 81 :
Geçici Madde 82 :
Geçici Madde 83 :
Geçici Madde 84 :
Geçici Madde 85 :
Geçici Madde 86 :
Geçici Madde 87 :
Madde 136 :
Madde 137 :