Basın Mevzuatı
 
 
POSTA KANUNU
  
KABUL TARİHİ : 02/03/1950
KANUN NO : 5584
 
RESMİ G.TARİHİ : 08/03/1950
RESMİ G. NO : 7451
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 31
DÜSTUR SAYFA : 1668
 
 
BÖLÜM: l
GENEL HÜKÜMLER
Madde   1 :P.T.T. İDARESİNİN GÖREVLERİ 
Madde   2 :POSTA TEKELİ 
Madde   3 :POSTA MADDELERİNİN YOLLANMA ŞEKİLLERİ 
Madde   4 :KONUTTA VERİLME, ÖZEL ULAK İLE GÖNDERİLME 
Madde   5 :POSTA MADDELERİYLE DEĞERLİ MADDELERİN KABUL ŞARTLARINI VE MERKEZLERİN  
                 SINIFLARINI BELİRTME YETKİSİ 
Madde   6 :POSTA SERVİSİNİ KURMAK VE KISMAK VE MEMUR VE MÜSTAHDEMLERE ÜCRET VERMEK  
                  YETKİSİ 
Madde   7 :PULLARI VE POSTATDA KULLANILAN DEĞERLİ KAĞITLARI BASTIRMAK VE SATIŞAÇIKARMAK  
                  YETKİSİ 
Madde   8 :PULLARI VE POSTADA KULLANILAN DEPERLİ KAĞITLARI SATMAK HAKKI 
Madde   9 :YABANCI MEMELEKETLERLE ANLAŞMALAR 
Madde 10 :ULAŞTIRMA SÖZLEŞMELERİ 
Madde 11 :İSTASYON, TREN VE GEMİLERDE POSTA İŞLEMLERİNİN SAĞLANMASI 
Madde 12 :TREN VE GEMİLERDE POSTA TAŞINMASI 
Madde 13 :ŞEHİR İÇİ POSTA TAŞIMALARINDA MUAFİYETLER 
Madde 14 :POSTALARIN ALINIP VERİLMESİ İÇİN TEDBİR ALINMASI 
Madde 15 :POSTAYA YARDIM 
Madde 16 :POSTA GİZLİLİĞİ 
Madde 17 :POSTA MADDELERİNİN YETKİLİ YERLERE VERİLMESİ 
Madde 18 :YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ 
Madde 19 :DAMGA RESMİ İLE DİĞER RESİM VE VERGİLERDEN MUAFLIK
BÖLÜM: II
ÜCRETLER
Madde 20 :RESMİ POSTA MADDELERİNİN ÜCRETLERİ 
Madde 21 :ÖZEL PUL 
Madde 22 :TENZİLATLI MAKTU ÜCRETE TABİ MADDELER 
Madde 23 :RESMİ VE TENZİLATLI ÜCRETLİ POSTA MADDELERİNİN UÇAK ÜCRETLERİ 
Madde 24 :CUMHURBAŞKANININ GÖNDERECEĞİ POSTA MADDELERİ 
Madde 25 :ÜCRETLERİN ÖDENMESİ 
Madde 26 :BİR ARAYA TOPLANMIŞ TÜRLÜ MADDELER 
Madde 27 :GERİ ALMA,ADRES DEĞİŞTİRME, HABER İSTEME 
Madde 28 :ADİ VE TAAHHÜTLÜ POSTA MADDELRİNİN GERİ GÖNDERİLME VE TEKRAR YOLANMA  
                 ÜCRETLERİ 
Madde 29 :DEĞERLİ MEKTUP VE KUTULARLA POSTA KOLİLERİN GERİ GÖNDERİLMESİ VE TEKRAR  
                 YOLLANMASI VE ARDİYE ÜCRETİ 
Madde 30 :GERİ ALINAN VEYA ZORLAYICI SEBEPLERLE GERİ VERİLEN MADDELERİN ÜCRETLERİ 
Madde 31 :POSTRESTANT 
Madde 32 :ACELE İŞARETLİ MADDELER 
Madde 33 :ÇOK YER TUTAN KOLLİLER 
Madde 34 :ÖDEME ŞARTLI MADDELER 
Madde 35 :ALACAK TAHSİLİ 
Madde 36 :HAVALE KUPONLARININ ARKASINA YAZILACAK YAZILAR 
Madde 37 :POSTA ÇEKLERİ 
Madde 38 :TAHSİL VE ÖDEME EMİRLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA İPTALİ 
Madde 39 :BAGAJ TAŞINMASI
BÖLÜM: III
YASAKLAR
Madde 40 :POSTA MADDELERİ İÇİNE KONULAMIYACAK ŞEYLER 
Madde 41 :POSTA İLE GÖNDERİLMESİ YASAK MADDELER 
Madde 42 :YOLCULARI TEDİRGİN EDENLER 
Madde 43 :P.T.T. İDARESİNİN KABULE MECBUR OLMADIĞI MADDELER 
Madde 44 :YASAK MADDELLERİNE ÇIKIŞ YERİNDE UYGULANACAK İŞLEMLER 
Madde 45 :YASAK MADDELERE VARIŞ YERİNDE UYGULANACAK İŞLEMLER
BÖLÜM: IV
SORUM
Madde 46 : 
Madde 47 :BAŞVURMA HAKKI VE ZAMANAŞIMI 
Madde 48 :TAZMİNAT İSTEKLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI 
Madde 49 :SORUMDAN KURTULMA 
Madde 50 :TAZMİNAT 
Madde 51 :TAZMİNAT İSTEME HAKKININ MİRASÇILARA GEÇMESİ 
Madde 52 :ÖDEME ŞARTLI MADDELERLE İÇİN POSTAYA VERİLEN PARALAR İÇİN SORUM 
Madde 53 :YOLCU TAŞINMALARINDA SORUM 
Madde 54 :BAGAJ TAŞINMALARINDA SORUM 
Madde 55 :ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ALEYHİNE BAŞVURMA, TAZMİNATIN ÖDENMESİ
BÖLÜM : V
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 56 :PUL,DEĞERLİ KAĞIT VE ÜCRET ÖDEME MAKİNALARININ İZİNSİZ KULLANILMASI 
Madde 57 :POSTA LEVAZIMININ BENZERİNİN YAPILMASI 
Madde 58 :TEHLİKELİ MADDELERİN POSTA İLE GÖNDERİLMESİ 
Madde 59 :POSTA TEKELİNİ BOZMA 
Madde 60 :CEZA KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 
Madde 61 :KANUNİ ÖDEVLER VE YARDIMLAR 
Madde 62 :SİLAH TAŞIMA YETKİSİ
BÖLÜM : VI
TÜRLÜ HÜKÜMLER
Madde 63 :ELDE KALAN MADDELER VE HAVALLELER 
Madde 64 :ELDE KALAN POSTA KOLİLERİ 
Madde 65 :P.T.T.İDARESİNE GEÇEN PARALAR 
Madde 66 :POSTALARIN AÇILIP YOKLANAMAYACAĞI
BÖLÜM : VII
SON HÜKÜMLER
Madde 67 :KANUNUN UYGULANMA ALANI 
Madde 68 :KALDIRILAN KANUNLAR 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Madde 69 :YÜRÜRLÜĞE GİRME 
Madde 70 :KANUNUN YÜRÜTÜLMESİ