Ticaret Mevzuatı
 
 
"TİCARET VE SANAYİ ODALARI", "TİCARET ODALARI", "SANAYİ ODALARI", "TİCARET BORSALARI" VE " TİCARET VE  SANAYİ ODALARI" "TİCARET ODALARI" TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ" KANUNU 
    
KABUL TARİHİ : 08.03.1950
KANUN NO : 5590
 
RESMİG.TARİHİ : 15.03.1950
RESMİ G. NO : 7457
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 31
DÜSTUR SAYFA : 1707
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Madde  1 : TARİF
Madde  2 : KURULUŞ
Madde  3 :  
Madde  4 : KURULUŞ VE ÇALIŞMA SINIRLARI 
Madde  5 : ODALARIN GÖREVLERİ
Madde  6 : TEMSİL VE İMZA YETKİSİ
Madde  7 : EHLİYET
Madde  8 : AJANLIKLAR
Madde  9 : KAYIT MECBURİYETİNDE OLANLAR
Madde 10 : DURUM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ 
Madde 11 : BÜTÇELER
Madde 12 : BÜTÇELERDEN SARFİYAT
İKİNCİ BÖLÜM 
Madde 13 : UZUVLAR
Madde 14 : MESLEK KOMİTELERİ
Madde 15 : MESLEK KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ
Madde 16 : MECLİSLER
Madde 17 : MECLİSLERİN GÖREVLERİ
Madde 18 : YÖNETİM KURULLARI
Madde 19 : YÖNETİM KURULLARININ GÖREVLERİ
Madde 20 : YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ
Madde 21 : TOPLANTILAR
Madde 22 : 
Madde 23 : ODALAR GENEL KATİPLERİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ODALARIN GELİRLERİ
Madde 24 : GELİRLER
Madde 25 : KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT
Madde 26 : MUNZAM AİDAT
Madde 27 : ÜCRETLER VE VESİKA HARÇLARI
Madde 28 : AYRILACAK FON
Madde 29 : HUZUR HAKKI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UZUVLARIN FESHİ VE ODALARIN LAĞIV VE TASFİYELERİ
Madde 30 : UZUVLARIN FESHİ
Madde 31 : LAĞIV VE TASFİYE
TİCARET BORSALARI
Madde 32 : TARİF
Madde 33 : KURULUŞ
Madde 34 : BORSALARIN GÖREVLERİ
Madde 35 : TEMSİL VE İMZA YETKİSİ
Madde 36 : EHLİYET
Madde 37 : KAYIT MECBURİYETİNDE OLANLAR
Madde 38 : BÜTÇELER
TEŞKİLAT
Madde 39 : UZUVLAR
Madde 40 : MESLEK KOMİTELERİ
Madde 41 : MESLEK KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ
Madde 42 : MECLİSLER
Madde 43 : MECLİSLERİN GÖREVLERİ
Madde 44 : YÖNETİM KURULLARI
Madde 45 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 46 : YÖNETİM KURULU GÖREVLERİNİN DEVRİ
Madde 47 : TOPLANTILAR
Madde 48 : GENEL KATİP
Madde 49 : BORSA KOMİSERİ
Madde 50 : ALIM SATIM
Madde 51 : 
Madde 52 : BORSAYA TABİ MADDELER
Madde 53 : BORSADA ALIM, SATIM YAPANLAR
Madde 54 : ÖZEL YÖNETMELİKLER
BORSALARIN GELİRLERİ
Madde 55 : GELİRLER
Madde 56 : KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT
Madde 57 : ÜCRETLER VE VESİKA HARÇLARI
Madde 58 : HUZUR HAKKI
Madde 59 : UZUVLARIN FESHİ
Madde 60 : LAĞIV VE TASFİYE
BEŞİNCİ BÖLÜM 
TÜRKİYE "TİCARET,ODALARI", "SANAYİ ODALARI" VE,  BORSALARI BİRLİĞİ
Madde 61 : KURULUŞ
Madde 62 : BİRLİĞİN GÖREVLERİ
Madde 63 : BİRLİĞİN UZUVLARI
Madde 64 : GENEL KURUL
Madde 65 : GENEL KURULUN GÖREVLERİ
Madde 66 : YÖNETİM KURULU
Madde 67 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 68 : GENEL KATİP
Madde 69 : SARFİYAT
Madde 70 : TEMSİL VE İMZA YETKİSİ
Madde 71 : FONLAR
Madde 72 : BİRLİK BÜTÇESİNİN FON İLE MÜNASEBETİ
Madde 73 : FON HESAPLARININ BİRLİKÇE TUTULUŞ ŞEKLİ
ALTINCI BÖLÜM
MÜŞTEREK HÜKÜMLER
DİSİPLİN CEZALARI, PARA ZAMLARI VE PARA CEZALARI
Madde 74 : DİSİPLİN CEZALARI
Madde 75 : BİRLİK KARARLARINA RİAYET ETMİYENLER
Madde 76 : PARA ZAMLARI
Madde 77 : PARA CEZALARI
Madde 78 : TAHSİLAT
YEDİNCİ BÖLÜM 
Madde 79 : YABANCI VEYA TÜRK - YABANCI TİCARET, SANAYİ DERNEKLERİ
SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 80 : TEFTİŞ VE MURAKABE
Madde 81 : UZUVLAR VE MEMURLAR HAKKINDA TAKİBAT
Madde 82 : DAİRE VE MÜESSESELERDEN İSTENECEK BİLGİLER
Madde 83 : İFLAS VE KONKORDATO KARALARI
Madde 84 : MUHABİR VE FAHRİ ÜYELER
Madde 85 : İÇ YÖNETMELİKLER
Madde 86 : MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİN TAYİNLERİ
Madde 87 : BAREMDEN İSTİSNA
Madde 88 : TİCARET SİCİLİ İŞLERİ
Madde 89 : AİDATTA ZAMANAŞIMI
DOKUZUNCU BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 90 : KALDIRILAN MEVZUAT
Madde 91 : TÜZÜK
Geçici Madde 1 : MEVCUT ODA VE BORSALARIN İNTİBAKI
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : HALEN MEVCUT YABANCI VE TÜRK-YABANCI TİCARET ODALARI CEMİYETLERİNİN 
                            DURUMU
Geçici Madde 4 : 
Madde 92 : 
Madde 93 :