Basın Mevzuatı  
 
BASIN KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 15/07/1950
KANUN NO : 5680
 
RESMİ G.TARİHİ : 24/07/1950
RESMİ G. NO : 7564
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 31
DÜSTUR SAYFA : 2284
 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
UMUMİ HÜKÜMLER
Madde  1 : 
Madde  2 : 
Madde  3 : 
Madde  4 : 
İKİNCİ BÖLÜM
MEVKUTE YAYIMI
Madde  5 : 
Madde  6 : 
Madde  7 : 
Madde  8 : 
Madde  9 :
Madde 10 : 
Madde 11 : 
Madde 12 : 
Madde 13 : 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MEVKUTE SAHİBİNİN HAKLARI
Madde 14 : 
Madde 15 : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BASINDA MESULÜYET
Madde 16 : 
Madde 17 :
Madde 18 :
BEŞİNCİ BÖLÜM
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI
Madde 19 :
ALTINCI BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 20 :
Madde 21 :
Madde 22 :
Madde 23 :
Madde 24 :
Madde 25 :
Madde 26 :
Madde 27 :
Madde 28 :
Madde 29 :
Madde 30 :
Madde 31 :
Madde 32 :
Madde 33 :
Madde 34 :
YEDİNCİ BÖLÜM
BASIN SUÇLARINDAN DAVA  SÜRESİ
Madde 35 :
SEKİZİNCİ BÖLÜM
BASIN DAVALARINDA UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ
Madde 36 :
Madde 37 :
Madde 38 :
Madde 39 :
Madde 40 :
Madde 41 :
SON HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 :
Geçici Madde 2 :
Madde 42 :
Madde 43 :
Madde 44 :