basın mevzuatı  
 
ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN
 
KABUL TARİHİ : 25/07/1951
KANUN NO : 5816
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/07/1951
RESMİ G. NO : 7872
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 32
DÜSTUR SAYFA : 1842
 
 
 
Madde  1 :
Madde  2 :   
Madde  3 : 
Madde  4 : 
Madde  5 :