basın mevzuatı
 
 
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN
    
KABUL TARİHİ : 13/06/1652
KANUN NO : 5953
 
RESMİG.TARİHİ : 20/06/1952
RESMİ G. NO : 8140
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 33
DÜSTUR SAYFA : 1511
 
 
Madde   1 :KANUNUN ŞÜMULÜ
Madde   2 :İSTİSNALAR
Madde   3 :BİLDİRİLMESİ LAZIMGELEN HUSUSLAR
Madde   4 :YAZILI MUKAVELE MECBURİYETİ
Madde   5 :FESHİN İHBARI
Madde   6 :AKTİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ
Madde   7 :AKTİN GAZETECİ TARAFINDAN FESHİ
Madde   8 :MÜDDETLERİN ARTIRILMASI
Madde   9 :MÜLKİYE AMİRİNE BİLDİRİLECEK HUSUSLAR
Madde 10 :TECRÜBE MÜDDETİ
Madde 11 :İHBAR MÜDDETİNİ BEKLEMEKSİZİN FESİH HAKKI VE TAZMİNAT
Madde 12 :AKTİN TATBİK EDİLMEDİĞİ HALLERDE FESİH
Madde 13 :REKABET MEMNUİYETİ
Madde 14 :ÜCRET
Madde 15 :MUKAVELE DIŞI YAZILAR
Madde 16 :ASKERLİKTE ÜCRET
Madde 17 :MAHKUMİYET VEYA YAYININ TATİLİ HALİNDE ÜCRET
Madde 18 :GAZETECİNİN ÖLÜMÜ
Madde 19 :HAFTALIK TATİL
Madde 20 :GÜNLÜK GAZETELERİN İNTİŞAR ETMEYECEĞİ GÜNLER
Madde 21 :YILLIK ÜCRETLİ İZİN
Madde 22 :SENDİKA
Madde 23 :SOSYAL SİGORTA
Madde 24 :TEFTİŞ VE MURAKABE
Madde 25 :KAZANÇLARIN AZALTILAMAYACAĞI
Madde 26 :CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 27 :
Madde 28 :
Madde 29 :
Madde 30 :
Geçici Madde 1 :  
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Madde 31 :
Madde 32 :