Sağlık Mevzuatı  
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU
 
KABUL TARİHİ : 23/01/1953
KANUN NO : 6023
 
RESMİ G.TARİHİ : 31/01/1953
RESMİ G. NO : 8323
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 34
DÜSTUR SAYFA : 0374
 
 
 
Madde   1 : 
Madde   2 :  
Madde   3 :   
Madde   4 :   
Madde   5 :   
Madde   6 : TABİB ODALARI  
Madde   7 :  
Madde   8 :   
Madde   9 :  
Madde 10 : 
Madde 11 : TABİP ODALARI ORGANLARI 
Madde 12 : UMUMİ HEYET 
Madde 13 : 
Madde 14 : 
Madde 15 : 
Madde 16 : 
Madde 17 : 
Madde 18 : İDARE HEYETİ 
Madde 19 : 
Madde 20 : 
Madde 21 : 
Madde 22 : 
Madde 23 : 
Madde 24 : 
Madde 25 : 
Madde 26 : İDARE HEYETİNİN VAZİFELERİ 
Madde 27 : 
Madde 28 : 
Madde 29 : 
Madde 30 : 
Madde 31 : HAYSİYET DİVANI 
Madde 32 : 
Madde 33 : 
Madde 34 : 
Madde 35 : 
Madde 36 : 
Madde 37 : 
Madde 38 : HAYSİYET DİVANININ VAZİFE VE SALAHİYETLERİ 
Madde 39 : 
Madde 40 : 
Madde 41 : TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİNİN MERKEZ TEŞKİLATI 
Madde 42 : YÜKSEK HAYSİYET DİVANI 
Madde 43 : 
Madde 44 : 
Madde 45 : 
Madde 46 : 
Madde 47 : 
Madde 48 : 
Madde 49 : 
Madde 50 : 
Madde 51 : 
Madde 52 : 
Madde 53 : TÜRK TABiPLERi BiRLiĞi MERKEZ KONSEYİ 
Madde 54 : 
Madde 55 : 
Madde 56 : 
Madde 57 : 
Madde 58 : 
Madde 59 : 
Madde 60 : BÜYÜK KONGRE 
Madde 61 : 
Madde 62 : 
Madde 63 : 
Madde 64 : TABİPLERE İŞ GETİRENLER 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 
Geçici Madde 1 : 
Geçici Madde 2 : 
Geçici Madde 3 : 
Geçici Madde 4 : 
Madde 65 : 
Madde 66 :