Milletlerarası Sözleşmeler  
 KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA TARAF DEVLETLERCE AVRUPA SAVUNMA BİRLİĞİ ÜYESİ DEVLETLERE VERİLEN GARANTİLERE DAİR KUZEY ATLANTİK ANLAŞMASINA EK PROTOKOLÜN KABULÜ HAKKINDA KANUN 
KABUL TARİHİ : 04/02/1953
KANUN NO : 6041
 
RESMİ G.TARİHİ : 11/02/1953
RESMİ G. NO : 8332
 
DÜSTUR NO : 3 TERTİP 34
DÜSTUR SAYFA : 0495
 
 
 
Madde 1 :    
Madde 2 :  
Madde 3 : 
SÖZLEŞME METNİ